Takip Et

Güncel

Yargı reformunun ilk paketi yürürlüğe girdi

“Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında hazırlanan ilk paketteki düzenlemeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hükümetin “Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanuna göre, baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. OHAL döneminde çıkartılan KHK’lerle pasaportları iptal edilenlere, haklarındaki idari veya adil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilebilecek. Ancak iade için İçişleri Bakanlığının soruşturmasından da geçmek gerekecek.

Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak.

İdari yargı hakim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından yapılacak atamalarda, alan ve sayı sınırlaması getirildi.

Siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olanlar, hakim adaylığına atanabilecek. Ancak bu kişilerden atananların sayısı, her dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde 20’sini geçemeyecek.

Pakette ayrıca yargılama usulleri ve tutukluluk süreleri konusunda da düzenlemeler yer alıyor.

Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

Kanunla, seri muhakeme usulü ve “basit yargılama usulü” yargı sistemine dahil ediliyor.

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler