Connect with us

İçerden

Tutsakların kaleminden: Pandemi sürecinde hapishanelerde hak ihlalleri arttı

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsak Sinan Akbayır gazetemize gönderdiği mektubunda mart, nisan, mayıs aylarında birçok hapishanede gerçekleşen hak ihlallerini anlattı. Akbayır, Kovit-19 pandemisi öncesinde var olan sorunlara yenilerinin eklendiğini, salgının gerekçe gösterilerek “tecrit içinde tecrit” uygulandığını ifade etti.

Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci tutsak Sinan Akbayır gazetemize gönderdiği mektubunda mart, nisan, mayıs aylarında birçok hapishanede gerçekleşen hak ihlallerini anlattı. Akbayır, pandemi süreci ile zaten var olan hak ihlallerinin artığına dikkat çekerken, tecrit içinde tecrit uygulandığını ifade etti.

Akbayır devamında; “ 16 Mart 2020tarihinde başlayan bu süreç boyunca açık kapalı görüşler yasaklanmış, savunma hakkı kısıtlanmış, spor, sohbet atölye gibi faaliyetler durdurulmuş; yeni infaz yasasıyla berbaer BİK tarafından verilen “resmi ilan ve reklam hakkının bulunmaması” gerekçe gösterilerek günlük ve haftalık gazete ve dergiler yasaklanmıştır. Normal posta ile gönderilen mektuplar adreslerine hemen hemen hiç ulaşmazken taahhütlü mektupların ise ayları bulan gecikmelerle yerlerine ulaşmaktadır. Kelepçeli tedav dayatması nedeniyle engellenen tedavi hakkı salgın gerekçe gösterilerk tüm sevklerin ve randevuların iptal edildiği hiçbir sağlık hizmetine ulaşamayan bir olağanüstü hale dönüşmüştür. Bunlara ek olarak öğrenim görme ve sınavlara girme hakkı engellenmiş iç kantin malzemeleri bulunmaz dış kantin ihtiyaçları ise karşılanamaz hale gelmiştir.” İfadeleri kullandı.

Sinan Akbayır, mektubunda ulaşabildiği farklı hapishanelerde bulunan tutsaklarla tespit ettiği hak ihlallerini şöyle sıraladı.

Sağlık

Resul Kocatürk adlı tutsak; astım, Hepatit Hipotroid, gibi kronik sağlık sorunları olması nedeniyle risk grubunda bulunduğundan zatüre aşısı yaptırmak istemiş ancak aşı “bakanlık karşılamıyor” gerekçesiyle yapılmamıştır.

Sinan Akbayır, Ankara Dış Kapı Hastanesinde kontrol amaçlı randevulu olmasına rağmen iki aydır sevki yapılmadığından tedavi edilmemiştir.

Zeynel Karabulut ve Sinan Akbayır revir muayenesi gerekli görülmesine rağmen Ağız ve Diş Sağlığı hastanesine sevkleri yapılmamıştır.

Cihat Özdemir, Ankara’da devam eden Sağlık Kurulu Rapor’u işlemleri üzerinden 6 ay geçtiği gerekçesiyle daha önceki işlemleri iptal edilmiş yeniden yapılması için sevk edilmeyeceği söylenmiştir. Özdemir, Troid kanseri ameliyatı sonrasında mayıs ayında yapılması gereken kontrole götürülmemiştir. Yine Cihat Özdemir, mart ayında menüsküs tespiti nedeniyle MR çekilmesi karar verilmesine rağmen sevki gerçekleştirilmemiştir.

Yayın temini 

Selçuk Çelik adlı tutsak adına posta ile giden Devrimin sesi ve Emek gazetelerinin 41. sayısı hiçbir toplatma ve yasaklama kararı olmamasına rağmen verilmemiştir.

Resul Kocatürk, Cihat Özdemir, Murat Karayel toplama yasaklama kararı olmadan el konulan dergi ve gazeteleri AYM’ye taşımış ancak geçmiş yıllarda “hak ihlali “olarak kabul edilen bu uygulamada son bir yıldır “kabul edilemez” bularak ret edilmiştir.

Disiplin Cezaları

Daha önce de pek çok kez disiplin cezası verilen mahkemeler tarafından defalarca iptal edilen havalandırmada bulunan ve özel yaşam alanlarını gözetleyen kameraların kapatılması protestosu bu kez de “ortada hiçbir zarar, zarara ilişkin hasar tespiti ve tutanağı olmamasına karşın” “kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar verme gerekçe gösterilerek daha ağır bir cezanın konusu edilmiştir

Sinan Akbayır’a kameraları kapattığı gerekçesiyle 14 gün hücre cezası verildi

Zeynel Karabulut’a raporlara belgeli olduğu gibi 2 koltuk değneğiyle ayakta durabiliyor olmasına rağmen, ağır ve kalıcı fiziksel nedeniyle yapamadığı ve yapamayacağı bu protestoyu “yaptığı” gerekçesiyle 4 gün hücre cezası

Erdi Sidal’a 4 gün hücre cezası

Selçuk Çelik’e 4 gün hücre cezası

Sadık Sabancılar’a 4 gün hücre cezası verilmiştir.

Diğer hak ihlalleri

Erdi Sidal ve Selçuk Çelik’in kullandığı buzdolabı bozulmuş olmasına rağmen “pandemi” gerekçesiyle tamiratı yapılmamış, başka bir hücrede kalan Zeynel Karabulut’ ait olan ve depoda bulunan buzdolabını karşılıklı rızaya ve bu yönde bulunan mahkeme kararına karın idari engellerle alamamış hatta kantinden yeni bir buzdolabı satışı yapılamamıştır. Bundan dolayı kantinden aldıkları pek çok malzemeyi çöpe atmak zorunda kalmışlarıdır.

Mayıs ayından itibaren yalnızca kapalı görüşe izin verilmiş ve ziyaretçi sayısı birle sınırlandırılmıştır.

Aynı hücrede kalan Resul ve Mustafa Kocatürk kardeşler idarenin talebi doğrultusunda görüşecekleri kişinin ismini bildirmiş ve idare tarafından ‘görüş yapmalarına bir engel bulunmadığı” bildirilmesine karşın hem aynı anda görüşe çıkmalarına izin verilmemiş hem de “ayrı ayrı görüşlerin” talebi de kabul edilmemiştir. Bu konuda İnfaz Hakimliği’ne yapmış oldukları başvurular 2020/1375 sayılı kararla reddedilmiştir.

Zeynel Karabulut’a ait olan ve arama esnasında el koyulup daha sonra geri verileceği söylenen çalışma masası ve kuş kafesi aylar geçmesine kendisine verilmemiştir.

Sinan Akbayır’a ait bir emanet eşyada bulanan gitar “bulunamadı” gerekçesiyle kendisine verilememiştir.

Sinan Akbayır’ın Sevinç Sönmez’e gönderdiği mektubun birinci ve 14!ncü sayfalarının tamamında “sakıncalı ibareler” bulunduğu ve “örgüt mensuplarının ideolojik haberleşmelerine neden olduğu” gerekçesiyle el konulmuştur.

Günün Haberleri

More in İçerden