Takip Et

Kadın

Tunceli Emek’e sesleniyoruz: Kadınlar utanmayacak

Demokratik Kadın Hareketi (DKH) Tunceli Emek Gazetesi’nin ve gazete genel yayın yönetmeni Hüsniye Karakoyun’un Dersim Belediyesi Kadın Meclisi’nin ve Eşitlik Komisyonu’nun belediye çalışanları için ayda bir gün menstrüasyon(regl) izni haberine ilişkin açıklama yaptı.

Demokratik Kadın Hareketi (DKH) Tunceli Emek gazetesinin ve gazete genel yayın yönetmeni Hüsniye Karakoyun’un Dersim Belediyesi Kadın Meclisi’nin ve Eşitlik Komisyonu’nun belediye çalışanları için ayda bir gün menstrüasyon(regl) izni haberine ilişkin açıklama yaptı.

Demokratik Kadın Hareketi’nin yapmış oluğu açıklamanın tamamı şöyle;

25 Kasım günü Dersim Belediyesi Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu tarafından ayda bir gün belediye çalışanlarına menstrüasyon(regl) izni verilmesi kararı alınmıştı. Belediye Kadın Meclisi ve Eşitlik Komisyonu tarafından yapılan açıklamada: “Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmışlarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadınlar kadın çalışanlarımıza her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı almış bulunmaktayız.” denilmişti.

Kamuoyu ve birçok basın kuruluşu tarafından haberleştirilen çalışmayı Demokratik Kadın Hareketi (DKH) olarak takdir ederek desteklediğimizi beyan etmek eril medya kodları ve teşhirciliği karşısında önemli bir dayanışmadır. Bugün(27.11.2019) tarihli Tunceli Emek gazetesinin ve gazete genel yayın yönetmeni Hüsniye Karakoyun’un Kadın Meclisi’nin ve Eşitlik Komisyonu’nun mevcut çalışmasına ilişkin yaptığı haber ve yönlendirme ise açık bir lince çağrıda bulunurken kadın düşmanlığı konusundaki ortaklarını gölgede bırakacak mahiyettedir. Gazetecilik etik ilkeleri karşısında kadın düşmanlığı yaparak Belediye Başkan Yardımcısı ve çalışanları hedef gösteren Tunceli Emek çalışanlarını halkımız ve kamuoyu nezdinde açıklamaya davet ediyoruz.

“Başkan! Anlarsın ya bugün o gün” ya da “Eşit olma çabasında kanlı yarış”

Regl; her ay yeni bir yumurtanın üretilmesi ve diğerinin atılması sürecidir. Bunu bir “hastalık” olarak nitelendirmek ise erkek egemen ideolojinin sınıfsal karakteridir. Kadınların doğuştan gelen bu özelliğinin mahremleştirilmesi serüveni ise erkek aklın kendi iktidarını korumak için ne kadar ısrarcı olduğunun kanıtı. Hüsniye Karakoyun yazısında bu mahremleştirme sürecini savunurken regl izninin kadın istihdamı açısından ayrımcılık yaratacağını söylüyor. Fakat tacizci ya da tecavüzcü erkek istihdamda bir sorun yaşıyor mu Sayın Karakoyun? Ya da tersinden soralım Karakoyun’a; ev, iş, çocuk sorumluluğu yalnızca kadının göreviymiş gibi sürdürülmeye çalışılırken erkek dünyasında bir erkek nasıl istihdam sorunu yaşasın ki? Veyahut istihdamı hangi iş koşulları için tartışıyorsunuz Sayın Karakoyun? Çünkü kadınlar hayatın her alanında ve bütün iş kollarında, keza daha fazlasına talipler. Ne kadar farkındasınız emin olamadık fakat bu satırlarla sermayenin sözcülüğünü yapmakta ve esasta kadın istihdamı ve hakları için patronların kürsüsü işlevi görmektesiniz.

Regl izninin işyerlerinde eşit muamele hakkında bir gerilemeye neden olacağı ve kadınların işe alınmasında işverenlerin gönülsüz davranacağı savunusu, yüzyıllar boyunca kadını regl olduğu için kapatan, toplum dışına iten, ekmeğe dokundurtmayan, ayrı yemek yediren zihniyetin yalnızca çağdaşıdır. Hüsniye Karakoyun bu sorularıyla cinsiyete dayalı ayrımcılığı bir kez daha dillendirmişken hatırlatalım; Paleolitik ve Neolitik çağda, yaşam üreten varlık oldukları için kutsaldı kadınlar. Erkek iktidarların süreçleri ve doğallaştırdığı rollerle hareket etmek, bu zihniyeti kıble bilmek yalnızca bizi birbirimizden uzaklaştırır.

“Sızıntı yapan regl kanı değil, mizojini (kadın düşmanlığı)”

Kadınların regl izni dahil çalışma hayatına ilşkin haklarının olması pek çok açıdan gerekli. Regl döngüsünün bir tabu, utan verici bir ‘şey’ olmaktan çıkarılarak kamusal alanda tartışılması kadınların yıllar evvel elde ettikleri bir kazanımdır, hatırlatalım! Yoksa kadınlar regl olduğu için aşağılansın mı Sayın Karakoyun?

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara uygulanan cinsiyetçi politikaların teşhiri, farkındalığı ve değişimi ile yine aynı zamanda eşitliği gözeten ve süreklileştiren uygulamalarla gerçekleşecektir. Dersim Belediyesi Kadın Meclisi’ni ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu emekçilerini bu çalışmaları için bir kez daha kutluyor her daim dayanışma ve birliktelik sözümüzü yineliyoruz. Unutmayalım: “Kadınlar Birlikte Güçlü”

Günün Haberleri

Kadın konulu diğer haberler