Takip Et

Ekoloji

Salda Gölü’ne “millet bahçesi” ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi

Salda Gölü’nde yapılması planlanan “Millet Bahçesi” ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava mahkeme tarafından reddedildi

Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü’nde yapılması planlanan “Millet Bahçesi” ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. Yeşilova’da oturan 5 kişinin adına davayı açan avukatlar, kararı Danıştay’da temyiz edeceklerini söyledi.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Millet Bahçesi” ve Millet Bahçesi’ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova’da oturan yurttaşlar Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından “yürütmenin durdurulması ve iptali” istemiyle Isparta İdare Mahkemesine dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararı ile dava dosyasını, Ankara 16’ncı İdare Mahkemesine gönderdi.

Dosyayı incelemeye alan mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’den ihale onay belgesi düzenlendikten sonra yapılan işlemler ile ihale kararının hangi idari makam tarafından alındığı ve onaylandığına dair belgeleri istedi. Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi, 25 Kasım’da ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

Kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonundan alınan uygun görüş doğrultusunda hazırlanan koruma almaçlı imar planları ile Salda Gölü ve çevresinde yapılması öngörülen ve daha sonra proje sınırı genişletilen Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik işlemlerin uygulamaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ihale işlemi ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Davacıların, ihale süreci dışında kalan proje ve ÇED kararına yönelik iddialarının ise bu davada incelenebilme olanağı bulunmadığı kaydedildi.

Karar temyiz edilecek

Yeşilova’da oturan 5 kişi adına davayı açan avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ve Mustafa Şahin, kararı Danıştay’da temyiz edeceklerini açıkladı.

Günün Haberleri

Ekoloji konulu diğer haberler