Takip Et

Güncel

Sağlık ve insan hakları örgütlerinden açıklama: Hapishanelerde acil önlem alınsın

Sağlık ve insan hakları örgütleri, koronavirüse karşı hapishanelerde acil önlemlerin alınmasını talep etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Batman Şubesi, Batman Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi, yayınladıkları duyuruda, koronavirüs (Covid- 19) nedeniyle hapishanelerde acil önlemlerin alınmasını istedi. 

Hapishanelerin kapalı kurumlar olması nedeni ile kişisel alan ve hijyenin bulunmadığı bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortam olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’de hapishanelerin mevcut kapasitelerinin çok üstünde insan nüfusu barındırması, fiziksel koşulların daha da ağırlaşmasına neden olmakta ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan önemli bir tehdit olarak durmaktadır. Bu gibi kapalı kurumlarda virüsün yayılmasının ne kadar ciddi problemler yaratabileceği hali hazırda İtalya ve İran hapishanelerinde görülmektedir. Hapishanelerdeki mahpusların ve hapishane personelinin; mahpus yakınlarının ve avukatların sağlığı sorununun bir halk sağlığı sorunu olduğu göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşların burada gerekli önlemleri almaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. 

Hak ihlaline yol açmayacak şekilde hijyenin sağlanması ve önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, hapishanelerde yaşanan kapasite aşımına da dikkat çekildi. 

İnsan hakları ve sağlık örgütleri, taleplerini şu şekilde sıraladı: 

“*Koronavirüs ile ilgili bütün kaynaklar da virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi sağlanarak parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.

* Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi,

* Risk grubunda bulunan mahpusların kalabalık koğuşlarda tutulmaması, kapasitesi az olan ve daha fazla önlem alınmış olan koğuşlarda tutulması,

* Sağlık çalışanları için alınan önlemlerin tüm hapishane çalışanları için de alınması, özellikle risk grubunda olan çalışanlar olmak üzere maksimum önlemlerin alınması,

* Mahpuslara besin ve vitamin takviyesinin yapılması,

* Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının arttırılması),

* Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve yakınları için testlerin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

* Görüşlerin yapıldığı alanlarda önlemlerin artırılması, alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek önlemlerin hızla alınması,

* Hastanelerin, özellikle hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerin, mahpuslara hizmet vermek için gerekli önlemleri alması,

* Mahpusların hastanelere ring araçlarıyla değil; daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması,

* İnfaz Kanunun 16. Maddesi uyarınca sağlık sebebiyle infaz ertelemeye başvurmuş olan hasta mahpusların dosyalarının hızla incelenmesi ve acilen hapishane dışında tedavi olanaklarının sağlanması,

* Mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt da hesaba katılarak mahpusların salgın ve bundan nasıl korunacakları konusunda bilgilendirilmeleri,

* Hapishane içine girecek herkesin uyması beklenen hijyen kurallarının oluşturulması ve ilgili kişilerin konu hakkında bilgilendirilmeleri,

* Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde ve makul ölçülerde alınmasına özen gösterilmesi.”

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler