Connect with us

Güncel

Patika’dan davet: Komün TV’yi takip ederek geniş izleyici kitlesiyle buluşturalım!

Komün TV’nin desteklenerek sahiplenilmesi ve daha geniş takipçiyle buluşturulması da kendisi gibi komünal bir duyarlılık ve çalışmayla güçlenecektir. Zira ezilenlerin cephesinde her başarı kolektif çabanın ürünüdür.

Doğru kullanılması halinde sınıf mücadelesinde yararlanılacak özellikleri itibarıyla etkili olanaklar sunan bilişim teknolojisi, hayata baş döndürücü yeni olanaklar katmaktadır. Özellikle örgütlenme araçları açısından bu olanakların ciddi bir yer tuttuğu söylenebilir. İçinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler ve bu döneme has jenerasyonun eğilimleri dikkate alındığında, görselliği, hızlılığı, kolay ulaşılırlılığı, tesirli etkileşim gücü ile bu teknolojisinden yararlanmak es geçilemez bir zorunluluktur. Birçok örgütlenmenin, kitlesel eylem ve hareketin bura üzerinden sağlanıp organize olduğu bilinmektedir. Söz konusu iletişim araçları-teknolojisi tek seçenek veya her şey değil ama doğru kullanma koşuluyla çok şeydir. Zire doğru kullanılmayan en mükemmel araç bile işlevsizdir; hatta kullanana dönen riskler de taşır.

İçinden geçtiğimiz “çağ” bilişim teknolojisinin çok güçlü bir nüfuz ve etki alanına sahip olarak öne çıktığı bir süreç olarak hayat ve gelecekle ilgili olan ezilenlere ve öznelerine de bu sürecin araçlarını ihmal etme lüksü bırakmamaktadır. Kuşkusuz devrimciler teknolojiyi doludizgin ve sorunsuz kullanma imkânına sahip değildir; çünkü bu araçları ardışık bir ilişkilenmişlikle üreten burjuva sistemdir. Devrimciler olarak ancak ulaşabildiğimiz, denetleyebildiğimiz ve yararlanabildiğimiz kadarıyla bu teknolojiden faydalanabiliriz/ faydalanmalıyız da. Hatta bu alanın önemini kavrayarak buna uygun çalışmalara girmemiz, bu alanı daha etkili kullanmak için yoğunlaşmamız ve giderek yetkinleşme hedefli kurumsallaşmalara girmemiz şarttır.

Mevcut durumda teknolojik imkânlardan yeterince yararlandığımız söylenemez. Bu durumun aşılması fevkalade önemlidir. Özellikle klasik örgütlenme, ajitasyon-propaganda çalışmaları üzerinde uygulanan ağır baskılar, yasaklar ve bunların yarattığı sonuç ve sınırlılıklar düşünüldüğünde, yeni ve etkili olan iletişim, örgütlenme ve propaganda araçlarının deveye sokulması çok daha büyük bir gereksinim haline gelmiştir: KOMÜN TV bu çabada önemli bir adımdır.

Komün TV, demokratik, devrimci ve sosyalist cepheden yükselen bir sestir. Bu cephenin söz hakkını kullanma, itirazını yükseltme, sınıf tutumu ve siyasetini propaganda ederek örgütleme, buna karşın burjuva sistemi ve her tür gerici iktidarlarını teşhir ederek gerçekleri açığa çıkararak, işçi eve emekçi milyonları bilinçlendirme çabası ve sorumluluğuyla yukarıda vurguladığımız gereksinim ekseninde kurulmuştur… Olduğundan fazla abartılması da, küçümsenmesi de yanlış olacak olan bu aracın, emekçi sınıfların genel mücadelesine katkıda bulunacağı tartışmasız olan varlığının desteklenmesi ve güçlendirilmesi tüm devrimciler için önemli bir sorumluluk alanını da ortaya çıkarmıştır.

Komün TV henüz test yayını sürecindeki programlarıyla göz dolduran etkinlikler yaparak umut vermiş durumdadır. Yayım ilkeleri ve anlayışı da kapsayıcı olmakla birlikte, belli bir sınıf tutumunda net olma açısından yerini emekçi sınıflar cephesinden yükselen bir ses olarak tanımlaması olumlu olumludur. Bu bakımdan Komün TV’nin sahiplenilmesi, duyarlılıkla takip edilmesi yayın hayatına, program, haber ve teknik destek olarak gönüllü katkının yaygınlaştırılması ve paylaşım ve propaganda yoluyla en geniş kitlelere tanıştırılması bir sorumluluktur.

Komün TV, özel mülk değil. O, ezilen ve sömürülen tüm emekçi halkların kürsüsü; halkın çıkarları uğruna karşılıksız emek verenlerin siyasi çalışma alanı olarak devrimci ve demokratik bir işlev görmek hedefindedir. Bir guruba, bir elite, bir imtiyaz kesimine ait değil, bunlar dışında konumlanan devrimci-demokratik-sosyalist cephenin mevzii, gelecek komünal dünyaya bugünden açılmış penceresidir.

Komün TV, bütün açılardan kapitalist sistem karşısında ve işçi ve emekçilerin kendi gelecekleri yönünde uyandırılması işlevinde atölye işlevi de yüklenmiş bir kanal durumundadır. Olanakları kolektif dayanışmayla oluşturuluyor ve henüz amatörce çabalıyorlar. Fakat ileri bir bilince ve en önemlisi tüm çalışanları çıkarsız bir birlikle koordine olmuşlardır. Tüm dezavantajlara karşın TV’nin penceresi ezilenlerin ufkuna iyi bir başlangıçla açılmış durumdadır. Daha iyi yapma gayreti ve perspektifleri ise komünal inanç ve enerjilerinden üretilecektir, bu kuşkusuzdur.

Komün TV’nin desteklenerek sahiplenilmesi ve daha geniş takipçiyle buluşturulması da kendisi gibi komünal bir duyarlılık ve çalışmayla güçlenecektir. Zira ezilenlerin cephesinde her başarı kolektif çabanın ürünüdür. Örgütlü mücadelenin sırrı buradadır. Devrime, halka, gençliğe, kadına, bilime ve doğaya hizmet eden her şey ve her mevzi ezilenlerindir. Onu desteklemek sorumluluktur…

Günün Haberleri

More in Güncel