Connect with us

Güncel

OHAL normalleşiyor: 27 maddelik torba tasarı

Yeni hazırlanan torba kanun tasarına göre, ses ve gaz fişeği atmak 5 yıl olacak, örgüt suçunda denetimli serbestlik kalkacak, yeniden suç işleme tehlikesi ise tutuklama nedeni olacak

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan torba kanun tasarına göre yeniden suç işleme tehlikesi tutuklama nedeni olacak.

Milliyet’in ulaştığı torba taslak, ülke genelindeki adalet komisyonu başkanlıklarına görüşe gönderildi. 27 maddelik 48 sayfalık taslakla ilgili 30 gün içinde görüş bildirilmesi istendi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesinde yapılacak değişikliğe göre tutuklama nedenlerinin arasına, ‘aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme’ ve suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması’ bentleri eklenecek.

Ses ve gaz fişeğine 5 yıl hapis

Torba tasarıyla kanun maddelerinde yapılması beklenen bazı değişiklikler şu şekilde:

TCK 115: İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyene verilen bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının sınırları iki yıldan beş yıla şeklinde artacak.

TCK 123: Kişilerin huzur ve sükununu bozanlara verilen üç aydan bir yıla kadar hapis cezası da altı aydan üç yıla şeklinde yükselecek.

TCK 170: Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası gerektiren genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis şeklinde yükseltildi. Ses ve gaz fişeği atanlar da aynı suçtan cezalandırılacak. Suçun, kamu hizmetine tahsisli bina veya eklentilerinde ya da kişilerin toplu bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılarak, altı yıldan 15 yıla çıkacak.

TCK 179: Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçları tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Mevcut halde bu ceza 3 aydan 2 yıla kadar hapis gerektiriyor.

Örgüt suçunda denetimli serbestlik kalkacak

TCK 220: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek suçunun cezası iki yıldan altı yıla kadar hapis gerektiriyor. Ceza beş yıldan 10 yıla kadar şeklinde değişecek. Bu türden bir örgüte üye olanların cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis gerektirirken, bu ceza da iki yıldan beş yıla kadar şeklinde yükselecek. Örgütün silahlı olması halinde verilecek cezalar artık yarı oranında artırılacak. Taslak yasalaşırsa silahlı örgüt kuran ve yönetenler 7,5 yıldan 15 yıla, bu örgüte üye olanlar üç yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’un 105/A maddesine eklenecek madde ile TCK 220’nci maddesindeki suçlardan mahkum olanlar denetimli serbestlikle tahliye olamayacak.

 

Günün Haberleri

More in Güncel