Connect with us

Makale

Müslüm Elma’ya Özgürlük!

Müslüm Elma Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyası devrimci sınıf mücadelesinde ağır bedeller ödemiş, emekler vermiş ve uzun yıllar muhtelif zindanlarda yatarak Amed zindanı direnişlerinde yer almış saygın bir devrimcidir

ATİK yaptığı açıklamayla Alman devleti tarafından yıllardır tutuklu yargılanan Müslüm Elma’nın “özgür” kalması için Avrupa çapında bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanyayı olanaklarımız el verdiği oranda destekleyerek yürütmek bizlerin de görevidir. Müslüm Elma’nın maruz bırakıldığı faşist tutuklama işkencesine derhal son verilerek tutukluluğu kaldırılmalı, beratına karar verilmelidir! Bu talep ekseninde yürütülen kampanya dayanışma mücadelesiyle büyütülüp başarıya ulaştırılmalıdır. Tüm demokratik ve devrimci kurumlar Avrupa ve ülke çapında bu kampanyaya katılmalı, uygun biçimlerle yürütmelidirler…

Emperyalist Alman devletinin Erdoğan iktidarıyla işbirliğine dayalı eşgüdüm içinde gerçekleştirdiği özel çalışmayla tamamen anti-demokratik/faşist bir operasyonla Müslüm Elma ve arkadaşları tutuklanarak hapsedildiler. Yıllardır süren yargılamalar neticesinde tutuklanan devrimcilerin birçoğu tahliye edilmesine karşın, Müslüm Elma kendi hukuklarına da aykırı biçimde tamamen hukuk dışı siyasi Saiklerle içerde tutulmaktadır. Müslüm Elma‘nın hukuksal dayanak ve gerekçeler bakımından olduğu kadar, sağlık şartları nedeniyle de daha fazla hapiste-esir tutulma durumunda değildir. Yargılanması haksız ve gayri hukuki olmakla birlikte, sağlık şartları dikkate alındığında yaşadığı tutukluluk gayri insanidir, işkencedir. Bu, Alman devletinin çıplak emperyalist-faşist yüzüdür.

Müslüm Elma Türkiye-Kuzey Kürdistan coğrafyası devrimci sınıf mücadelesinde ağır bedeller ödemiş, emekler vermiş ve uzun yıllar muhtelif zindanlarda yatarak Amed zindanı direnişlerinde yer almış saygın bir devrimcidir. O ülke devrimci hareketinin ortak bir değerdir. Tarihimizin parçası, emekçisi, kadrosudur. Ülkede yargılandığı faşist darbe mahkemeleri ve DGM’lerde faşist hakim sınıfları yargılayarak sanık sandalyesine oturtmasını bilmiş bir devrimcidir. Zindanlarda kararlı bir direnişçi ve ağır bedel ödeyendir. Sağlığının bozulması TC. devleti hapishanelerinde ve işkencehanelerinde yaşadığı ağır baskı ve gördüğü işkencelerden ileri gelmektedir.  Hapishanede katıldığı açlık grevi ve ölüm oruçları da sağlığı üzerinde ciddi anlamda hasar yaratmıştır.

Müslüm Elma, Türk hakim sınıfları zindanları ve mahkemelerinde yaptığı gibi, tutulduğu Alman hapishaneleri ve mahkemelerinde de burjuvaziyi yargılayarak mahkûm etmesini bilen bir devrimcidir. O, örnek bir devrim kadrosu ve devrim savaşçısı örnek bir yoldaştır.

O, tutsakken de özgürdür! Tutsak edilen sadece bedenidir! Sağlık koşulları başta olmak üzere, engellenen tüm hakları Alman devleti ve mahkemeleri tarafından iade edilmeli, kendisinden özür dilenmelidir. Müslüm Elma’nın hukuksuzca tutulduğu hapiste giderek bozulan sağlığından ve sağlığıyla ilgili yaşanacak olumsuzluklardan Alman devleti sorumludur. 

TC. devleti tarafından maruz bırakıldığı işkencelerin bozduğu sağlık koşullarıyla birlikte, üzerindeki faşist baskı, tehdit ve tutuklanma şartları altında ülkede kalma koşullarının ortadan kalkmasının ürünü olarak Avrupa’ya çıkmak zorunda kalmıştır. Geldiği Avrupa’da Alman devleti tarafından Türk hakim sınıfları devletini aratmayan siyasi tavırla tutuklanıp hapsedilmiştir. Alman devletinin bu hukuksuz tutuklama ve faşist işkencesine karşı, “Müslüm Elma‘ya Özgürlük” kampanyasını her ülkede geliştirerek yürütelim. Bu kampanyalara katılalım, destekleyelim; Elma şahsında devrimci dayanışmayı büyütelim! Müslüm Elma’yı sahiplenmek Alman-Türk hakim sınıflarının faşist baskı ve tutuklama işkencesine karşı mücadele etmektir.

Müslüm Elma ve Tüm Devrimci Tutsaklara Özgürlük!

Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

Günün Haberleri

More in Makale