Connect with us

Güncel

MEB: ‘Kocaya itaat ibadettir’

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yönetmeliği ile 16 yıl önce Medeni Kanun'da yapılan değişikliği görmezden geldi ve 'koca ailenşn reisidir' gibi ifadeleri ders kitaplarına soktu.

“Koca birliğin reisidir” ifadesi Türk Medeni Yasası’yla 16 yıl önce kaldırılmıştı.

Kadınların çalışmak için eşlerinden izin alması ile kadının görevini ‘kocasına yardımcı olmak ve eve bakmak” olarak tanımlayan hükümler de Türk Medeni Yasası’ndan çıkarılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat kapsamında hazırladığı ders kitabında ‘evlilikte, ‘kocaya itaat’in ‘ibadet’ olarak yer alması 16 yıl önce kadınların kazanımları sonucu kaldırılan ‘ailenin reisi’ kavramını hatırlattı.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Aynı ders programında annenin görevleri “kocasına karşı görevlerinde titiz davranması, evine ve çocuklarına sahip çıkması gerekir. Sabırlı ve kanaat ehli olmalı, israftan kaçınmalı. İslam, erkeğin üstlendiği mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Ailede çocukların büyütülüp terbiye edilmesi daha çok anne tarafından yerine getirilir. Ailede erkek vazifesini yapar, ailesine karşı güzel davranır, kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile içinde düzen ve uyum sağlanmış olur” ifadeleri yer aldı.

2004 yılında anayasada yapılan değişiklikle “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü getirildi. 2001 yılında çıkarılan yeni Türk Medeni Yasası ile eski yasada yer alan “Koca, birliğin reisidir” ifadesi çıkarılarak yerine “Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder” hükmü getirildi. Türk Medeni Yasası’nın ‘evliliğin genel hükümleri” başlığını taşıyan bölümünün genel gerekçesinde, “Eşitliği sağlamak amacıyla yürürlükteki kanunun ‘koca birliğin reisidir’ hükmü kaldırılmış, böylece konut seçiminde olduğu gibi evlilik birliğinin yönetiminde de eşlere eşit söz hakkı tanınmış, eşlerin evlilik birliğini beraberce yönetmeleri ilkesi kabul edilmiştir” denilmişti.

Günün Haberleri

More in Güncel