Takip Et

Güncel

Maoist Kadın Savaşçılar: “Siper yoldaşlarımızın bıraktıkları miras bize yol gösterecektir”

Maoist Kadın Savaşçılar Rojava’da yaşamını kaybeden Aynur Ada ve Ceren Güneş için açıklama yayımladı

Maoist Kadın Savaşçılar Rojava’da yaşamını kaybeden Aynur Ada ve Ceren Güneş için açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada; “Onlar sistemin kadını savaş dışı bırakmak adına giriştiği tüm gerici ve cinsiyetçi uygulamalara karşı bir adım dahi geri atmadan savaşın boşalan cephelerine koşmuş, özgürlüğün koparılarak alınacağını mevzilerin doldurularak kazanılacağını bilince çıkarmışlardır” denildi

Açıklamayı haber değeri taşıdığından dolayı paylaşıyoruz.

Açıklamanın tamamı şöyledir;

Faşist Türk devleti,  ABD ve Rus emperyalizminin onayını da alarak Kürt ulusunun can bedeli yaratılan kazanımlarını yok etmek ve yayılmacı emellerini gerçekleştirmek için Rojava topraklarını işgal etmiştir. Emperyalizm ve uzantısı konumundaki yerel işbirlikçiler çıkarları gereği dünya emekçi ve ezilen halklarını baskı ve zor yoluyla sömürmekte, gerici düzenlerinin devamını ezilen halkların kanını içerek sağlama almaya çalışmaktadır. Balığın yaşamak için suya duyduğu ihtiyaç kadar emperyalist kapitalist sistemin egemenleri de ezilenlerin kanına meftun olmuş, insanlığı savaşa, açlığa, soykırıma ve göç yollarına hapsetmiştir. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri ezilen halkların kanına muhtaç oladursun; halklar, kadınlar, gençler direnişin mevzilerinden tek ses olup haklı savaşın büyük orkestrasına dönüşmüşlerdir. Onlar sömürgeci bir devletin ve destekçilerinin karşısında bazen silah eşliğinde en önde yaşlı bir kadın direnişçi, bazen genç bir Asuri, bazen Arap bir slogancı, bazen Ermeni bir isyancı, bazen de enternasyonalist bir savaşçı olurlar. Onlar tek bir amaç uğruna binleri on binleri parça parça büyük kalabalıklara dönüştüren yaşamın devrim militanlarıdırlar. İsimlerini tarih sayfalarına kazımış enternasyonalist devrimciler Serkan, Suphi Nejat, Lorenzo ve Ulaş’tırlar.

Bu haklı savaşların bir de kadınları vardır. Eylemleri ve yaşam pratikleri ezilen cinslere rehber olmuş, savaşın özneleri İvana Hoffman ve daha niceleri gibi. Son olarak da Til Temir de Faşist Türk devletinin işgal saldırıları altında sosyalizmin ve enternasyonalizmin bayrağını dalgalandıran Ceren GÜNEŞ ve Aynur ADA yoldaşlar gibi.

Ceren Güneş ve Aynur Ada yoldaşlar devrimci mücadeleyi Türkiye- Kuzey Kürdistan’dan Rojava topraklarına akıtan, bir hayli sessizliğe ve fazlaca suskunluğa rağmen ezilen hakların ve kadınların dili- sözü olmaktan bir dakika bile tereddüt etmemiş komutandırlar. Onlar kadının ve ezilen cinslerin erkek egemenliği altındaki militan duruşu, fedai savaşçıları haline gelmişlerdir. Kadın özgürlük mücadelesinde kırıntılara tamah etmeyen;  aklını, yüreğini, savaşını ortak eşit bir dünya üzerine kurmuş iki kavga kadınıdırlar. Onlar zincirlenmiş, bağımlı olmaya mahkûm edilmiş kadınlığı kendi yaşamlarında tarihin çöplüğüne gömmüş ve daha nice kadının aynı pratik içinde mücadele etmeleri için tavizsiz en önde yer almayı görev edinmişlerdir.

Sınırların, hudutların egemen devletler tarafından çizildiği bir sistemde, devrimcilerin sınırları olmaz diyerek yollara koyulmuş aynı zamanda üstlendikleri öncü misyonlarıyla kadına dayatılan sınırları da aşmışlardır. Kadınlığın aşağılandığı, kimliksizleştirilmeye çalışıldığı erkek egemen zihniyet karşısında devrimci kadın olmanın tüm ağırlığını-olgunluğunu taşıyarak savaşta yol gösterici olmuşturlar. Onlar faşist Türk devletinin erkek egemenliğine ve kadın savaşçıların bedenlerine işkence yaparak teşhir eden ordusuyla çetelerine karşı savaşmışlardır. Onlar sistemin kadını savaş dışı bırakmak adına giriştiği tüm gerici ve cinsiyetçi uygulamalara karşı bir adım dahi geri atmadan savaşın boşalan cephelerine koşmuş, özgürlüğün koparılarak alınacağını mevzilerin doldurularak kazanılacağını bilince çıkarmışlardır. Ceren ve Aynur yoldaşlar dünya haklarına ve kadınlarına ‘’ötekilerin’’ de isyanı vardır demiş ve kadınların örgütlü öfkesini mücadeleye dönüştürüp, daima ileri şiarıyla kavgada ölümsüzleşmişlerdir.

Devrim mücadelesi ölümsüzlerimizin bıraktıkları yerden, amaçları olan özgür yarınlara ulaşıncaya dek sürecektir.  Siper yoldaşlarımızın bıraktıkları miras birleşik mücadelemizde bize yol gösterecektir. Bu gerçek ışığında Ceren ve Aynur yoldaşlar şahsında Kasım ayında ölümsüzleşen Delal’lerin, Ekin’lerin, Deniz ve Lori yoldaşların önünde saygıyla eğiliyor, birleşik mücadelemizin güçlenerek yaşatılacağının sözünü veriyoruz.

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler