Connect with us

Dünya

Londra’da ‘İç Toroslarda Alevi-Kürt inanç kültürü’ paneli

İngitere’nin başkenti Londra’da Kırkısraklılar, Kürecikliler, Elkom, Alhas, Gürünlüler, Göksunlular, Tilkililer gibi yöre derneklerinin düzenlediği “İç Toroslarda Alevi-Kürt inanç kültürü” başlıklı panel düzenlendi

Araştırmacı yazar Mehmet Bayrak ve Ahmet Güven konuşmacı olarak katıldığı panelde ilk konuşmayı Ahmet Güven yaptı. “İç Toroslarda Alevi, Ermeni, Rum ve Müslümanlar ortak yaşarlardı. Aydınlanma merkezi Ermeni ve Rumlardı. Edebiyatta Alevilerdi. 1915 katliamı ile aydınlanma ve edebiyata ağır darbe indirildi. Çok şey yapılmasına rağmen bu şeylerden en ağır saldırılar 1980 darbesiyle aldı Aleviler. Dağılmış durumdadır. Türk İslam sentezi saldırısı nedeniyle Kürt Aleviler Kürtlük bilincine varmadan asimilasyona karşı direnemez” dedi.

İkinci konuşmacı Mehmet Bayrak aldı. Ahmet Arif’ten bir şiir okuyarak başladı. “Kürt, Alevi ve emek kimliğimle sizden biriyim. Kimliklerimle barışık yaşadım. Klasik Alevi, Kürt ve emek kimliğinden olmadım. Eserlerime bunları yansıttım. Komşularınkini de eserime yansıttım. Doğru önerme ancak toplumsal kimliğine sahip çıkarak yapılabilir. İç Toroslar, kısmen Sivas, Kayseri, Malatya’nın bir bölümüdür. Alevi ağırlıklıdır. 1972’de yamaya başlamamla Kürtçülük ve komünizm propagandasından dava açıldı. 1984 yılında Alevi hareketler kitabın yayınlandı. İlk Pir Sultan bilimsel kitabım çıktı. Tarih Alevilerin tarih boyunca yaşadı toplumumuz. Tecrit, tenkit, tehcir yaşadılar. Kendi tarihini bilmeyenler maalesef resmi tarihine inanırlar. Bizim halkımıza Horasan’dan geldiğimiz halkımıza dayatıldı. Amaçlı şekilde bu propaganda yapıldı. Aleviler gerçek İslam’dır denilerek asimilasyonuna dönüktü. Çerçiler yoluyla yaydılar. Her şeyi anlatamam ama kitaplarımda var. Lütfen bakın” dedi.

İç Torosların tarihini uzunca aktaran Bayrak, “Alevi hakikatçi pir ve aydınların şiirler ve fikirler yaydılar. Pir Sultan, Fuzuli gibi” diyerek “kendi değerlerimize çıkmaksak başkaları gelip sahip çıkmazlar” uyarısında bulundu. “Kasımoğlu Mehmet Ali Kürecik Dümüklü köyündedir ve Osmanlı müfrezesi tarafından öldürüldü. Ermenilere sahip çıktığı ve alevi olduğu için 17 yoldaşıyla birlikte öldürüldü” dedi.

Bayrak son olarak, “İnançlara önderlik edenlerin aydın, birikimli olmak durumundadır. Ben şayet araştırmacı, sorgulayıcı ve meselelere şüpheci yaklaşmasaydım ben bugün sizin karşınıza bir ülkücü olarak çıkardım. Çünkü resmi tarih ve Türk-İslam sentezi bir yalan tarih kavratılıyordu. Alevilerin CHP’ye ilgi duyduklarını biliyorum. Babamda öyleydi. Tek yanlı bir aşkla düzen partilerine oy veriyorlar. M. Kemal bir İttihat-Terakki üyesiydi. Bu belgelidir” dedi çeşitli belgelere göndermede bulundu. “İlk cumhuriyet meclisi açıldığında Türk bayrağı ve karşısında Hz. Muhammedin sancağ-ı Şerifi asılıydı. Din dün de  bugün de kullanıldı” dedi ve sözlerini tamamladı.

Günün Haberleri

More in Dünya