Takip Et

Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu: Hak arayanın terörist ilan edildiği bir dönemdeyiz

Emekli olabilmek için yatırılması gereken primin herkes için aynı olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Burada adalet kavramı var mı? Simit satan da aynı milyar dolar kazanan da aynı primi yatıracak”

Emekli olabilmek için yatırılması gereken primin herkes için aynı olmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Burada adalet kavramı var mı? Simit satan da aynı milyar dolar kazanan da aynı primi yatıracak” dedi. Türkiye’de sosyal devlet olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz” şeklinde konuştu. “Hortumcu piyasa aktörleri rant gelirlerinin ve devlet ihalelerinin yüzde 90’ını kontrol ediyor” diyen CHP Lideri, “Sokak ekonomisinin aktörleri sorunları dile getirme konusunda kendilerini sahipsiz hissederler. Siyasal bilinçleri çok fazla gelişmiş değildir. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerinin ise saray ve saray çevresi ile yargı arkalarındadır” ifadelerini kullandı.

Sadece İstanbul’daki 76 gökdelen için bir avuç rantiyeciye sağlanan gelirin 240 milyar liradan fazla olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sokak ekonomisinin aktörleri; devlet ihalelerine girme güçleri, mali olanakları yoktur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri; devletin en önemli fabrikaları, Sakarya’daki tank palet fabrikası dahil, ihaleli, ihalesiz bunlara peşkeş çekilir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin düzenlediği ‘Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştay’ında konuştu.

Gelirler arasında uçurum olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet nedir? Soyal devlet; insan haklarına dayanan kişilerin huzur refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kuran, çalışanları koruyan, milli gelirin adalete uygun bir biçimde dağılması için gerekli önlemleri alan, sosyal adalet ve dengeleri gözeten devlete sosyal devlet denir. Bugün hak arayanların terörist ilan edildiği bir dönemde yaşıyoruz” dedi.

“Biz bugün bu toplantıyı yaparak görünmüyoruz denilen kesimi görünür kılmaya çalışıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Oturup düşündüm ne yapabiliriz diye. Size siyahla beyazı anlatacağım. Beyaz tarafı sokak ekonomisinin aktörleri, siyah tarafı hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri. 13 madde halinde size sayacağım. 13. madde çok önemli. Ona gelince oturup düşünmenizi istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu bu maddeleri şöyle sıraladı:

“- Sokak ekonomisinin aktörlerinin belirli bir mekânları yok. Durarak veya yürüyerek mal ve hizmet sunumu yapıyorlar. Hortumcu piyasa aktörleri görkemli işyerlerinde çalışıyor.

– Sokak ekonomisinin aktörlerinin sermayeleri yok. Hortumcu piyasa ekonomisinin milyar dolarlık sermayeleri var.

– Sokak ekonomisinin aktörleri simitçi, seyyar köfteci, bozacı olarak tanımladır. Hortumcu piyasanın aktörlerini ise Saray’dan beslenen bakanın yakını olarak tanımlarız.

– Sokak ekonomisinin aktörleri hem belediyeye hem maliyeye sevgi öder. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri vergi ödememek için 1 sterline vergi kurup vergi ödemezler.

– Sokak ekonomisinin aktörleri büyük kentlerin varışlarında hayata tutunmaya çalışır. Diğerleri lüks plazalarda yaşar.

– Sokak ekonomisinin aktörlerinin ihaleye girme güçleri yoktur. Hortumcu piyasa aktörleri ise en önemli ihaleleri alır, tank fabrikalarını alırlar. Dolar bazında alırlar ihaleleri. Hazine bunlara dolar bazında garanti verir.

– Sokak ekonomisinin aktörleri rant nedir bilmez, emekleriyle geçinir. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri rant ile geçinir.

– Sokak ekonomisinin aktörleri toplumun yoksul kesimlerinin günlük ve anlık ihtiyaçlarını karşılar. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri, toplumun geniş kesimlerinin gelirlerini siyasal yandaşları aracılığıyla hortumlarlar.

– Sokak ekonomisinin aktörleri faaliyetlerin sürdürürken dayandıkları bir siyasal güç yoktur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri ise sürekli varlıklarını artırırlar siyasi otoriteyi destekler. Bunun en somut söylemi hırsız bizim hırsızımızdır.

– Sokak ekonomisinin aktörlerinin sayısı 6 milyondur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerinin sayısı çok sınırlıdır. Bunların geçim derdi yoktur.

– Sokak ekonomisinin aktörlerinin derdini dile getirecek medya organları sınırlıdır. Diğerlerinin emrinde medyanın yüzde 90’ı vardır.

– Sokak ekonomisinin aktörleri sorunları dile getirme konusunda kendilerini sahipsiz hissederler. Siyasal bilinçleri çok fazla gelişmiş değildir. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri saray ve saray çevresi ile yargı arkalarındadır. Bunların içinde FETÖ’cülüğü açık olanlara bile bir şey söylenmez. Bunlar birbirlerini beslerler.

– 13. maddemiz şu; herkesin emekli olma hakkı var. Emekli olmak için SGK’ya prim yatırılması lazım. En az rakamı söylüyorum, SGK’ya sokak ekonomisinin aktörleri emeklilik için 754 lira prim yatırmaları lazım. Sokakta para kazanan biri için çok büyük bir para. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için en az 754 lira para yatırmak zorunda.12 maddede siyahla beyaz var, sosyal güvenceye gelince koşullar eşit deniliyor. Burada adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 lira yatıracak milyar dolarlık ihaleler alan dolarla geçimini sağlayan da 754 lira sosyal güvenlik primi yatıracak. Şu gerçeği hepimiz bilmemiz lazım, sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90’ının güvencesi yok. Tablo şudur, Türkiye aslında sosyal bir devlet değil. Gelirler arasında o kadar büyük uçurum var ki.” 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler