Takip Et

Güncel

Kanal İstanbul itirazına mahkemeden ret

TMMOB’un iki bakanlık ve İBB arasında Kanal İstanbul’a ilişkin hazırlanan iş birliği protokolünün iptali istemiyle 2018’de açtığı davada kararını veren mahkeme, protokolü hukuka uygun bularak itirazı reddetti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 9 meslek odasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen Kanal İstanbul’a ilişkin iş birliği protokolünün iptali için 2018’de açtığı dava İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Dava dilekçesinde, protokol konusunun tüm uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya, Çevre Düzeni Planı’na aykırı olduğu, protokol kapsamında tarım alanlarının ve karasal ekosistemin geri dönülemez şekilde bozulacağı, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, tabiat parklarının yok olacağı savunuldu.

Oy birliğiyle reddedildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise usule yönelik ehliyet yönünden, esasa yönelik de hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, protokolün iptali istemiyle açılan davayı oy birliğiyle reddetti.

Davalı idarelerin, meslek odalarının dava açma ehliyetiyle ilgili itirazlarının yerinde bulunmadığı kararda, kuruluş belgelerinde yazılı olmasa bile her meslek kuruluşunun çevreyi ilgilendiren konularla ilgili aynen gerçek kişiler gibi subjektif dava ehliyetine sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlığın yetkili olduğu bildirildi

Kararda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri değerlendirildiğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın riskli alanlardaki ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dahil her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye, onaylamaya ve kent tasarımları hazırlamaya yetkili olduğu bildirildi.

Danıştay’da açılan dava da reddedilmişti

Ayrıca, İstanbul’da bulunan bazı alanlarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirilmesi yolunda tesis edilen 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay’da açılan davanın reddedildiği hatırlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların, kanal projesi için belediyenin yetkili organının kararı olmaksızın tahsis edildiği iddiası da kabul edilmedi. 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler