Takip Et

Güncel

Jeoloji Mühendisleri Odası: Fay yasası çıkarılsın

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) dün (23 Şubat 2020) Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve 10 yurttaşın öldüğü 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası “Fay Yasası” çıkartılması talebini yeniledi.

Fay zonları üzerindeki binaların kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmasını isteyen JMO, bu alanlara insani kullanım amaçlı yapıların yapılmasının önlenmesini istedi.

Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli olarak bu alanlardan başlanmasını isteyen JMO tarafından yapılan açıklamada “Bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır” denildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 2012’de yayınladığı Türkiye Diri Fay Haritası’nı hatırlatan JMO Türkiye’de 18 kentin, 80’i aşkın ilçenin ve 502’yi aşkın köyün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğunu, bu zonlar üzerinde 100 bini aşkın binanın yer aldığı açıkladı.

“Birçok yurttaşımız yaşamını yitirecek”

Açıklamada “Fay hatları veya zonları üzerinde yer alan binalarda yaşayan yurttaşlarımız her an olabilecek bir depremde öncelikli olarak etkilenecek, hiç istemesek de, birçok yurttaşımız yaşamını yitirecektir” denildi.

Fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşların can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. Fıkrası’nda değişikliğe gidilmesini isteyen JMO, söz konusu yasanın şu şekilde değiştirilmesi talebinde bulundu:

“Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir”

Kurumdan yapılan açıklamada “Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!” denildi. (Bianet)

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler