Connect with us

Güncel

İzmir’de Tek Tip Elbise karşıtı panel düzenlendi

İzmir’de Tek Tip Elbise (TTE) Karşıtı Koordinasyon ‘Tek tipi yaşayanlar anlatıyor’ paneli düzenledi

İzmir’de Tek Tip Elbise (TTE) Karşıtı Koordinasyon ‘Tek tipi yaşayanlar anlatıyor’ paneli düzenledi. Panele Temur Taşdemir, Ayşe Yılmaz, Nuri Duruk, Naime Kara, Türkcan Baykal konuşmacı olarak katıldı.

İlk sözü alan Temur Taşdemir TTE’nin tarihçesinden söz etti. Tek Tip uygulamaları ve sonraki süreçlerde buna karşı hapishanelerde verilen direnişi anlattı. Son olarak Taşdemir; dışarıdaki insanların TTE’ye karşı verdiği mücadelenin tutsaklar için büyük bir moral olduğunu söyledi.

Taşdemir’in ardından söz alan Ayşe Yılmaz TTE’ye karşı mücadele de yıllardan beri kadınların ön planda olduğunu söyledi. “Mücadelede önemli olan teslim olmamaktır” diyen Yılmaz dışardaki mücadele ne kadar iyi örülürse içerdeki mücadelenin de o kadar başarıya ulaşacağına ve TTE saldırısının da püskürtülmüş olacağına vurgu yaptı.

Söz alan Nuri Duruk hapishane yıllarındaki deneyimlerinden ve anılarından bahsetti. İşkencenin bu topraklarda bitmeyeceğini söyleyen Duruk önemli olanın taviz vermemek olduğunu vurguladı.

Tutsak annesi Naime Kara, tutsak yakınları olarak yaşadıklarını ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Son olarak konuşan Dr. Türkcan Baykal deneyimin özellikle gençlere aktarılmasının önemine değindi. “Baskı ile direniş kardeştir; baskının olduğu yerde direniş de mutlaka olur.” diyen Baykal dünyadan örnekler vererek direniş psikolojisinden söz etti. Baykal son olarak “Giysi tek başına giysi değildir aynı zamanda bir semboldür. Üniformanın amacı tek tipi hakim kılma, egemenin düşüncesini dayatma ve egemenlerin kendi egemenliğini insan bedeni üzerinden yeniden topluma dayatmaktır.” ifadelerini kullandı.

Günün Haberleri

More in Güncel