Takip Et

Makale

İstinaf Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin süresiz LGBTİ+ etkinliği yasağını kaldırdı

Ankara Valiliği tarafından 2017 tarihinde yasaklanan LGBTİ+ etkinlikleri, İstinaf Mahkemesi tarafından, yasağın sınırlarının ve süresinin belirsiz olduğu, yasaklamak yerine kolluk tedbirlerinin alınması gerekçesiyle kaldırıldı.

Ankara Valiliği, Kasım 2017’de OHAL Kanunu’nu gerekçe göstererek kent genelinde yasaklamıştı. Kaos GL Derneği’nin istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Mahkemesi, valiliğin yasak kararını inceledi. Bölge İdare Mahkemesi, OHAL’de ilan edilen yasağın süre bakımından sınırsız olduğunu ve yasaklanan eylemlerin niteliğine ilişkin bir sınırlama ve belirlilik olmadığını kaydetti. Mahkeme, etkinliklere dönük bir tehdit varsa yasaklamak yerine kolluk tedbirlerinin alınması gerektiğini, yasağın hukuka uygun olmadığına hükmederek yasak kararını kaldırdı.

OHAL’in kaldırılmış olmasına rağmen Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, 3 Ekim 2018’de İl Emniyet Müdürlüğü’ne “LGBTT ve LGBTİ etkinlikleri” başlıklı başka bir yasak yazısı iletmişti. Valilik, yasağa gerekçe olarak ise “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği”, “genel sağlık ve ahlakın korunması” ve “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı göstermişti. OHAL’in kaldırılmış olmasına rağmen valilik, yasağa dayanak olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu göstermişti.

Kaos GL Derneği, bu yasağı da yargıya taşımıştı fakat Ankara 2. İdare Mahkemesi “davacı dernek açısından hukuki sonuç doğurmadığı, hak ve menfaatlerini ihlal edici nitelikte olmadığı” gerekçesiyle davayı incelemeden reddetmişti. Dernek, mahkeme kararını istinafa taşımıştı. Söz konusu yasak kararına ilişkin istinaf süreci devam ediyor.

Günün Haberleri

Makale konulu diğer haberler