Connect with us

Emek

İSİG Meclisi: Belediyeler de iş cinayetlerinden sorumludur

31 Mart’ta yerel seçimlerine gidilirken yazılı bir açıklama yapan İSİG Ankara Meclisi, 2018 yılında en az 64 belediye işçisinin, güvencesiz çalıştığı ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada belediyelerin bünyesinde çalıştırdıkları işçilerin sağlıklı-güvenli bir şekilde çalışmasından sorumlu olduğu belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Ankara Meclisi, iş cinayetinde belediyeler kamu yararını; dolayısıyla halkın, işçilerin yararını gözetmek yerine patronların yararını, çıkar ilişkilerini gözettikleri ve görevlerini yapmadıkları için arkadaşlarımızın ölümünden sorumludur” dedi.

Belediyelerin, yalnız belediye işçilerine karşı değil, yetkili olduğu belediye sınırları içerisinde çalışan tüm işçilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluğu olduğu ifade edilen açıklamada, Davutpaşa, Ostim, İvedik, Esenyurt Marmara Park AVM olayları hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

– İşyerlerine ruhsat verilirken bütün işçi sağlığı ve iş güvenliği koşullarına uygun işyerlerine ruhsat verilmesi, denetimlerinin sürekli ve eksiksiz yapılması, eksikliklere hızla müdahale edilmesi belediyenin sorumluluğudur.

– Belediye, tüm işyerleri ve işletmelere ancak insan sağlığına zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak ve yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak koşullarıyla ruhsat verir. Ruhsat verme kriterlerine aykırı beyan ve durumun tespiti halinde; verilmiş olan ruhsatı iptal etme, ilgililer hakkında ayrıca işlem yapma belediyenin görevidir.

– Binaların yangından korunması için yapı niteliği ve denetiminden belediye sorumludur; yangın kompartımanları, duvarlar, döşemeler, cepheler ve çatılar, binalarda kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları, kaçış merdivenlerinin kriterleri ile bunların denetimini yapmak belediyenin görevleri arasındadır.”

– Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak büyük şehir belediyesinin sorumlulukları arasındadır.

– Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sakinliği, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi işletmeleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek belediyenin görevidir.

– Yapılarda sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirmek belediyelerin görevidir.

– Belediyeler pek çok hizmette yapılabileceği üzere bu denetimleri de halka açık/denetlenebilir şekilde yürütebilmelidir. Yapılacak denetimlere, meslek odaları gibi bağımsız kurumların da dahil edilmesi, belediyenin halka karşı sorumluluğu ve işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin politikası olmalıdır.”

Günün Haberleri

More in Emek