Connect with us

Emek

İşçilerin yüzde 75’i gelir kaybı yaşadı

Sanayi sektörünün çeşitli kollarında yaşayan işçilerin koronavirüs sürecindeki gelir kayıpları ve borçluluk düzeylerindeki artış, BİSAM’ın araştırmasıyla ortaya konuldu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre metal işçilerinin yüzde 75’i gelir kaybı yaşadı.

Yapılan araştırma sonucunda, işçilerin yaklaşık dörtte birinin hanehalkı gelirinin 3 bin TL’nin altında olduğu kaydedilen araştırmada, 3000-3999 TL arası hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturduğu ifade edildi. 4000-4999 TL arası hanehalkı gelirine sahip olanların oranı ise yüzde 18 iken, 5 bin TL ve üzeri hanehalkı gelirine sahip olanların oranı yüzde 17 seviyesinde oldu. Buna göre, işçilerin yüzde 83’ü 5 bin TL’nin altında bir hanehalkı gelirine sahip.

BİSAM’ın araştırmasında, “Borçluluk oranı son derece yüksek olan ve hanehalkı gelirleri yoksulluk sınırı altında kalan işçiler açısından bu durum, yoksulluğun derinleşmesi anlamına gelmektedir” vurgusu yapıldı.

Borçluların yüzde 97’si zorlanıyor

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92’si borcunun olduğunu ifade etti. Borcu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesinde. Yüzde 92’lik borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 3.42. Buna karşın borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40.14 seviyesinde oldu. Çok zorladığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 56.44’e çıkıyor. Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97’si borçları nedeniyle zorlanıyor.

Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçiden birinin kişisel borcu, her beş işçiden birinin konut kredisi borcu bulunuyor. Araç kredisi borcu olanların oranı ise yüzde 3.6.

Net gelirlerinde de kayıp yaşadılar

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52’si koronavirüs sürecinde hanehalkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşadı. Net gelirinin tamamını ya da fazlasını alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da bulunuyor. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74’ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99’unu alabilenlerin oranı ise yüzde 26.

Araştırma kapsamındaki işçilere hanehalkı gelirlerinde yaşanan gelir kaybının nedenleri de soruldu. İşçilerin yüzde 46.8’i kısa çalışma nedeniyle, yüzde 31.1’i fazla mesai yapamadığı için, yüzde 17’si aile fertlerinden birinin işsiz kalması yüzünden, yüzde 14.1’i ise ek iş yapamadığı için hanehalkında gelir kaybı yaşandığını söyledi.

Nisan’da borçlar arttı

Metal işçilerinin yüzde 51’i nisan ayında borçlarının arttığını ifade ederken bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48 oldu.

İşçilerin yüzde 36.7’si kredi kartını, yüzde 18.6’sı tüketici kredisi borcunu, yüzde 5.7’si konut kredisi borcunu ödeyemediğini ifade etti. Buna göre, konut kredisi borcu olan her dört kişiden biri borcunu ödeyemedi. Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı ise yüzde 12.7 olarak tespit edildi.

Günün Haberleri

More in Emek