Takip Et

Güncel

‘İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’ kuruldu

İnsan hakları örgütleri, her gün artan baskılara karşı İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nı hayata geçirdi.

Türkiye’de insan haklarını savunan kurum ve kişilere dönük doğrudan ve dolaylı baskılara karşı bir araya gelmek üzere, “İnsan haklarını savunmak evrensel olarak tanınan bir haktır” ilkesi kapsamında, insan hakları savunuculuğunu ilke olarak benimsemiş kurumlarla birlikte İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı hayata geçirildi.

Duvar’dan Filiz Gazi’nin haberine göre; deklarasyon metninin açıklanmasından önce bir konuşma yapan Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan şunları söyledi: “Türkiye’deki otoriterleşme döneminde ilk hedef hakikat ve adalet oldu. Toplumun en sesi duyulan kesimleri hedef alındı. Medya ve gazeteciler, sonra Barış Bildirgesi nedeniyle akademisyenler ve en son da sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri.”

Yeni bir durumla karşı karşıya kalındığını, yüzlerce kişinin sadece insan haklarını savunduğu için baskıya uğradığını belirten Çelikken birden fazla sivil toplum temsilcisini hedef alan davalara örnek olarak Büyükada Davası’nı ve Osman Kavala’nın tutuklanmasına meşruiyet oluşturma adına açılan Gezi Davası’nı gösterdi.

Hak örgütlerinin mücadelesinin kriminalize edildiğini vurgulayan Çelikkan, “İnsan hakları camiası medya ve siyasi yöneticilerin karalamalarıyla; bir düşman hukuku anlayışıyla; keyfi soruşturma, gözaltı ve yargılamalarla; hukuki ve mali denetimlerle; antidemokratik yasa ve uygulamalarla, terörle mücadele yasal çerçevesinin oldukça serbest ve geniş kullanımıyla baskı altına alınıyor, yok ediliyor” dedi.

Çelikkan, “ ‘Suç’ işlemiş her 5 insandan biri terörist” diyerek 2018 Adalet Bakanlığı verilerine değindi: “Haziran ayı itibariyle hapishanelerdeki toplam insan sayısının (246 bin 426) beşte birine yakını (48 bin 924) terör suçlarından hüküm giymişti. Bir başka deyişle “suç” işlemiş her 5 insandan biri terörist.”

Çelikkan, barışı savunduğu için Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin cezalarının kesildiğini, 3. Havalimanı’nda çalışma koşullarını protesto eden işçilerin ve sendika yöneticilerinin davasının sürdüğünü hatırlattı. Keza, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne üye avukatların bir kısmına uzun hapis cezaları verildiğini de söyledi.

Hak örgütleri bir araya geldi

Çelikkan konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen insan hakları kurumları da bu muamelenin hedefleri arasında. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı barış akademisyeni olarak mahkum edildi. Özgür Gündem’le dayanışma davası hala sürüyor. Başta Eren Keskin olmak üzere, İnsan Hakları Derneği genel merkez yöneticileri ve avukatlar soruşturma altıda.”

İnsan Hakları Ağı deklarasyonu için bir araya gelen hak örgütleri, bundan sonraki süreçte mücadelelerinin ortaklaşacağını belirttiler. Açıklamada, “Türkiye’nin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler ve tarafı olduğu AGİT’nin ilkesel kararlarında yer alan tüm tavsiye ve yükümlülüklere rağmen insan hakları alanını ve insan hakları savunucularını yoğun baskı altında tutması, uluslararası hukukun ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir dizi ihlalin anlamına geliyor” denildi.

Deklarasyon için bir araya gelen çağrıcı kurumlar: Af Örgütü Türkiye Şubesi, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yurttaşlık Derneği.

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler