Takip Et

Güncel

“Her 37 göçmen çocuktan biri, beş yaşına gelmeden ölüyor”

Her 37 Suriyeli göçmen çocuktan biri beşinci yaş gününe ulaşmadan ölüyor.

Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi Raporu”, savaşın acı yüzünü gözler önüne serdi.

Rapora göre, her 37 Suriyeli göçmen çocuktan biri beşinci yaş gününe ulaşmadan ölüyor.

Ölümlerin yüzde 81’i doğumdan sonraki ilk yılda meydana geliyor.

UNFPA Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, doğum aralıklarının sık, çocuk yaşta ve zorla evliliklerin yaygın olduğunu belirterek, sunulan hizmetlerin Suriyeli göçmen kadınlar tarafından bilinir ve görünür olması gerektiğini söyledi.

Independent Türkiye’nin aktardığı raporda Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere dair demografik ve sağlık göstergeleri yer aldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelini temsil eden bir örneklemde bin 826 Suriyeli göçmen hanehalkında, yaşları 15 ile 49 arasında değişen 2 bin 216 kadınla görüşüldü.

Çocukların yüzde 79’u resmi: 5 yaşından küçük Suriyeli çocukların yüzde 79’u resmi kayıtlı. Suriyeli kadınların yüzde 44’ü 30 yaşından küçük. Suriyeli göçmen kadınların yüzde 78’i evli, yüzde 17’si hiç evlenmedi, yüzde 2’si boşandı veya ayrıldı ve yüzde 3’ünün eşi öldü.

Yüzde 40 okulsuz kaldı:

6 yaş ve üstü Suriyeli hane halkı nüfusunun eğitim düzeyine göre dağılımına bakıldığında; 6 yaş ve üstü kadınların yüzde 40’ı hiç okula gitmedi veya ilkokulu tamamlamadı. Kadınların yüzde 37’si ise ilkokul mezunu veya ortaokulu tamamlamadı. Ortaokulu tamamlayan kadınların oranı yüzde 13 iken, kadınların yüzde 9’u lise ve üzeri seviyede eğitim aldı. Suriyeli kadınlar arasında ortanca tamamlanmış eğitim süresi 4,5 yıl.

Göçmen erkeklerin eğitim süresi 5,1:

Türkiye’de Suriyeli erkek hane halkı nüfusu arasında eğitim seviyesi kadınlara göre biraz daha yüksek. Altı yaş ve üstü erkeklerin yüzde 35’i hiç okula gitmedi veya ilkokulu tamamlamadı. Erkeklerin yüzde 38’i ilkokulu, yüzde 15’i ise ortaokulu tamamladı. Yaklaşık on erkekten biri lise veya üzerini tamamladı. Altı yaş ve üzeri Suriyeli erkekler arasında ortanca tamamlanmış eğitim süresi 5,1 yıl.

Çalışma hayatında giremediler: Göçmen kadınların yüzde 82’si hiç çalışmadı.

Yüzde 91 geçici koruma ile sigortalı: Suriyeli göçmen kadınların yüzde 7’si herhangi bir sağlık sigortası kapsamında değil, yüzde 91 gibi büyük çoğunluğu ise geçici koruma altında sağlık sigortası kapsamında.

Akraba evliliği oranı yüzde 46: Akraba evliliği, Türkiye’deki Suriyeli göçmenler arasında oldukça yaygın. Şu anki eşlerine yönelik yanıt veren evli kadınlar ile son eşleriyle evlilikleri hakkında bilgi veren kadınlar ve boşanmış, eşi ölmüş veya birden çok kez evlenen kadınların toplamda yüzde 46’sı eşleri ile akraba olduklarını beyan etti. Öte yandan evliliklerin yüzde 28’i birinci derece kuzen evlilikleri.

Eşlerinin başka eşi var: Hala evli her on kadının biri eşlerinin birden fazla eşi olduğunu beyan etti. Yaşanılan yere göre bakıldığında ise kampların dışında yaşayan Suriyeli kadınların çok eşli bir birliktelikte olma oranlarının kamplardaki kadınlara göre daha düşük.

Doğurganlık hızı 5,3 çocuk: Suriyeli göçmen kadınlar için toplam doğurganlık hızı kadın başına 5,3 çocuk. En yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 20-24 yaş grubunda.

Adölesan anneler: 15-19 yaş aralığındaki adölesan dönemdeki kadınların yüzde 39’u çocuk sahibi olmaya başladı. Bu yaştaki kadınların yüzde 31’i canlı bir doğum yaptı, yüzde 9’u ise araştırma tarihinde ilk çocuğuna gebe.

Yüzde 43’ü başka çocuk istemiyor: 15-19 yaş aralığındaki adölesan dönemdeki kadınların yaklaşık olarak yarısı doğumları arasına 18 aydan daha kısa bir süre bırakıyor. 20-29 yaş grubundaki kadınların yüzde 46’sı doğumları arasında 24 aydan daha kısa bir süre bırakırken, 30-39 yaş grubundaki kadınların yüzde 24’ü, 24 ayın içinde doğum yapıyor. Ancak doğurganlık tercihlerine bakıldığında; 15-49 yaş aralığında evli Suriyeli göçmen kadınların yüzde 43’ü başka çocuk sahibi olmak istemiyor.

Hamilelik riskini bilenlerin sayısı yüzde 32: Suriyeli göçmen kadınların yüzde 32’si, doğru bir şekilde bir kadının en yüksek hamilelik riskinin iki regl döneminin ortasındaki dönemde cinsel ilişkiye girilmesi durumunda ortaya çıktığını beyan ediyor. Yüzde 26’sı, bir kadının regl döngüsünün sona ermesinden hemen sonra gebe kalmasının daha muhtemel olduğu, yüzde 15’i hamilelik riskinin en yüksek olduğu belirli bir dönem olmadığını ve yüzde 26’sı hamilelik riskinin en yüksek olduğu dönemi bilmediğini beyan ediyor. 15-19 yaş grubunun daha ileri yaş grubuna göre hamilelik riskinin en yüksek olduğu dönemi doğru olarak beyan etme oranları daha düşük.

Her 37 göçmen çocuktan 1’i ölüyor: Her 37 Suriyeli göçmen çocuktan 1’i beşinci yaş gününe ulaşmadan ölüyor. Ölümlerin yüzde 81’i yaşamın ilk yılında, yaşamın ilk yılında meydana gelen ölümlerin yüzde 44’ü yaşamın ilk ayında gerçekleşiyor. Doğum aralığı 24 aydan daha az ve annenin yaşının 18’den küçük olduğu doğumlarda ölümlülük riski en fazla.

Yüzde 27’si en az bir kez düşük yaptı: Evlenmiş Suriyeli göçmen kadınların yüzde 27’si en az bir kez kendiliğinden düşük yaptı. Araştırma tarihinden önceki 5 yılda ölümlerin yüzde 15’i bu şekilde sonuçlandı. Kadınların yüzde 3’ü en az 1 ölü doğum yaptı. Her 100 gebelikten 1’i ölü doğumla sonuçlandı. Göçmen kadınların yüzde 5’i de en az 1 kez isteyerek düşük yaptı.

Fiziksel şiddet: Suriyeli göçmen kadınların yüzde 9’u kadınlara yönelik bir insan hakkı ihlali olan fiziksel şiddetin yaşanmasına ilişkin en az bir durumu kabul ediyor. Söz konusu durumlar arasında yine kadının çocuklarını ihmal etmesi, eşine karşılık vermesi, kadının yemeği yakması bulunuyor.

Kadınların yüzde 40’ının hiçbir eğitimi yok: DHA’dan Arda Erdoğan’ın haberine göre raporda, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için ortalama hane halkı büyüklüğünün 6 kişi olduğu belirtildi. Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 45’inin 15 yaş altı olduğunun belirtildiği raporda, 65 yaş üstü kişilerin ise bu nüfusun yüzde 2’sini oluşturduğu bilgisi yer aldı. Araştırmaya göre, 6 yaş üzeri Suriyeli mülteci erkeklerin yüzde 35’inin eğitimi yok ya da ilkokulu bitirmemiş, yüzde 38’i ilkokul, yüzde 15’i ortaokul, yüzde 11’i ise lise ve üzeri eğitime sahip. Bu oran kadınlarda eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş yüzde 40, ilkokul mezunu yüzde 37, ortaokul mezunu yüzde 13, lise ve üzeri yüzde 9 olarak belirlenmiş.

Ortalama 5,3 çocuk: Raporda, toplam doğurganlık hızına ilişkin veriler de yer aldı. Rapora göre, Türkiye’deki Suriyeli mülteci kadın, ortalama 5,3 çocuk doğuruyor. 20-24 yaş arasında doğurganlık hızının en yüksek olduğu belirlenirken, doğurganlık hızının eğitimi olmayan veya ilkokulu bitirmemiş kadınlarda daha yüksek olduğu kaydedildi. En düşük doğurganlık hızı ise lise veya üzeri eğitime sahip kadınlarda gözlemlendi. 15-19 yaş arasındaki kadınların yüzde 39’unun halihazırda çocuk sahibi olduğu ya da ilk çocuklarına gebe oldukları bilgisi de raporda yer aldı. Öte yandan, Türkiye’de bulunan 25-49 yaşlarındaki Suriyeli mülteci kadınların yüzde 38’i 18 yaşına kadar, yüzde 55’i 20 yaşına kadar, yüzde 12’si ise 15 yaşından önce evlendiriliyor.

5 yaş altı çocuklar, yaşıtlarından daha kısa: Araştırma örneklemine göre 5 yaş altı çocukların yüzde 17’si yaşıtlarına göre çok kısa. Raporda bu durum hakkında kronik kötü beslenme işaret ediliyor. 12-23 aylık çocukların yüzde 60’ı yaşına uygun tüm aşıları olurken, okuryazarlık, sayısal beceri, fiziksel, sosyal, duygusal öğrenme alanlarının en az üçünde normal gelişim gösteren çocuk oranı yüzde 75.

İş gücüne katılım yüzde 8: Kadınların çalışma durumu başlığına göre, araştırmadan önceki son 12 ay içinde 15-49 yaş grubundaki evli Suriyeli kadınların yüzde 8’i çalışıyor

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler