Connect with us

Güncel

HDP: “İktidar barışa savaş açtı”

HDP, TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Savaşı savunmak suçtur” dedi ve gözaltıların serbest bırakılmasını istedi

HDP MYK taptığı açıklamada, onlarca insanın savaşa karşı çıktığı için tutuklandığını belirterek, İktidar son olarak “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen, ölümün değil yaşamın yanında duran hekimleri hedef almış, Türk Tabipler Birliği (TTB)’nin 11 Genel Merkez yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştır. İktidar apaçık bir şekilde ‘savaşa hayır’ diyen herkese, barışa savaş açmıştır. Erdoğan, iktidarını tahkim etme ve sürdürme yolu olarak savaşı seçmiştir.” dedi.

“TTB’nin açıklaması doğal ve doğru olandır”

HDP açıklamasında, TTB’nin açıklamasının onur duyma, alkışlanma sebebi olduğunun altı çizilerek, “TTB’nin açıklaması doğal ve doğru olandır. Hekimler, ettikleri yemin ve meslek etiği gereği insani değerlere sahip çıkmış, barışın yanında durmuştur. Hekimlerin varoluş nedeni insanları yaşatmaktır.

TTB’nin açıklamasında belirttiği gibi; “Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır”.” ifadelerine yer verildi.

“Yaşamı savunmak suç değildir”

Gözaltındaki TTB yöneticilerinin serbest bırakılmasını isteyen HDP açıklamasında son olarak şunları söyledi;

“Savaşın iktidar, medya ve yargı eliyle kutsandığı bugünlerde savaşa karşı çıkan herkesi, imzalarıyla ses veren aydın ve sanatçıları, yaşamı savunmanın birincil görevleri olduğunu söyleyen hekimleri, bu faşizan saldırılara rağmen barışın yanında duran tüm yurttaşlarımızı yürekten selamlıyoruz.

Bizler, savaş istemeyen milyonlarca yurttaşımızla birlikte bu yöndeki görüşlerimizi ve tutumumuzu kamuoyuna ve bütün dünyaya açıklamaktan geri durmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

AKP Genel Başkanı’na ve iktidarına bir kez daha hatırlatıyoruz: Savaşa karşı çıkmak, yaşamı savunmak suç değildir. Savaşı savunmak suçtur…”

Günün Haberleri

More in Güncel