Takip Et

Gençlik

Gençlik örgütleri: 71’in devrimci ruhunu yeniden kuşanarak, faşizme karşı devrimci gençlik mücadelesini büyütelim!

Gençlik Örgütleri ortak bir açıklama yaparak başta İbrahim Kaypakkaya olmak üzere mayıs ayında ölümsüzleşenleri andı. Yapılan açıklamada; “Devrimci gençlik mücadelesini büyütmek için hep birlikte ’71’in devrimci ruhunu yeniden kuşanarak, faşizme karşı devrimci gençlik mücadelesini büyütelim!” ifadelerine yer verildi.

SÖH, SGDF, DÖB, YDG, Öğrenci Faaliyeti, DGD ve Özgürlükçü Gençlik ortak bir açıklama yayınlayarak başta İbrahim Kaypakkaya olmak üzere mayıs ayı şehitlerini andı.

Gençlik örgütleri adına yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

İbrahim Kaypakkaya, Hasan Ocak, Haki Karer ve Dörtleri Anıyor Mayıs’ın Kızıllığında Devrimci Gençlik Mücadelesini Büyütüyoruz!

Kavganın ve mücadelenin ayı olan Mayıs’ı, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın krizi ikliminde karşılıyoruz. Yaşanan salgın, var olan çelişkileri ve sisteme duyulan öfkeyi büyüterek sürüyor. Egemenler bu krizi de kendi çıkarları için fırsata çevirmekten halka sefaleti dayatmaktan geri durmamıştır. Koronavirüs dünya ölçeğinde toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkilemiş, ağır bir sağlık kriziyle birlikte yayılmaya yeni sarsıntı ve krizleri ivmelendirmeye devam etmektedir.

Bugün yaşanan salgın, sistemin tüm kirli ve sömürücü politikalarını deşifre ederken geniş kitleler ve gençlik ağır bir belirsizlik, işsizlik ve geleceksizlik sarmalıyla “evdekal”maya zorlanmıştır. Biliyoruz ki egemenler, vahşi sömürü politikaları sonucu olan bu salgını da kendi lehlerine çevirecek ve çöküş süreçlerini halka fatura etmede beis görmeyeceklerdir. Kendi sömürü çarklarını döndürmeye yönelik tahkim ettikleri politikaları, salgından sonra da sürecektir.

Mayıs ayı devrim mücadelesinin önder kadrolarının ölümsüzleştiği ve bu anlamıyla kızıl kavga günlerini içerisinde barındırırken, salgın krizinin yarattığı sefalet koşulları ve büyüyen geleceksizlik her yönüyle bizleri mücadeleyi büyütmeye ve keskinleştirmeye yazgılamıştır.

49. Yılında ’71 devrimci kopuşu mücadelemize ışık olmaya devam ediyor

Sisteme karşı gelişen politik-siyasal mücadeleleri birleştirerek politik iktidarın fethedilmesi mücadelesine dönüştürülmesi ‘71 Devrimci Kopuşu’nun yükseldiği zemindi. ‘71 devrimciliğini ve kopuşunu kendisine rehber edinen devrimci gençlik, coğrafyamızda yaşanan sisteme karşı bütün itirazları siyasal iktidar odaklı mücadeleye kanalize etmeye dün olduğu gibi bugün de devam edecektir. Düzen içi siyaset anlayışına karşı ayrışmayı açığa çıkaran Mahir Çayan, Deniz Gezmiş ve İbrahim Kaypakkaya nezdinde gerçekleşen ‘71 Devrimci Kopuşu’nun takipçisi olan devrimci gençlik mücadelesinin, bugün bu deneyimler ışığında mücadele hattını örmek ve devrimci gençlik mücadelesini büyütmek sorumluluğu vardır.

İçerisinde bulunduğumuz Mayıs ayı; bu minvalde hareket etmemizin gerekliliğini vurgulayan devrimcilerin, ölümsüzlüklerinin yıldönümünü ve devrimci mücadeleler tarihini içinde barındırmaktır.

Mayıs ayı; devrim mücadelesinde yitirdiklerimizle kızıllaşan, devrimi ilmek ilmek örenlerin toprağa devrim tohumlarını bıraktıkları aydır.

Mayıs ayı; düzen içi siyaset anlayışından, parlamentarizmden ve reformizmden kopuşu sağlayanların ölümsüzleştiği aydır.

Mayıs ayı; emperyalizme ve faşizme ve her türlü gericiliğe karşı mücadelenin ayıdır.

Mayıs ayı; zindanlarda direnişi büyütenlerin, ser verip sır vermeyenlerin bayraklaşarak ölümsüzleştiği aydır.

Mayıs ayında devrimci mücadele içerisinde şehit düşen; Haki Karer, Dörtler, Hasan Ocak, Leyla Kasım, Ulaş Bayraktaroğlu, Armenak Bakırcıyan, Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alparslan Özdoğan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya ve adını sayamadığımız diğer komünist-devrimcilerin mücadeleleri şahsında tüm baskı, yok etme ve katliamlara karşı; kendilerini dünyayı temellerinden sarsacak davaya adayanları, yükseklere kızıl bayrak çekenleri, idam sehpalarında kavga şiarlarını haykıranları tarih unutmayacaktır.

Devrimci gençlik mücadelesini büyütmek için hep birlikte ’71’in devrimci ruhunu yeniden kuşanarak, faşizme karşı devrimci gençlik mücadelesini büyütelim!

Bu bilinçle hareket ederek, sömürü düzeninin kaldıracı olanlara karşı tüm gençliği devrimci gençlik mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz!

Günün Haberleri

Gençlik konulu diğer haberler