Takip Et

Güncel

Dersim Ovacık’ta bir köye dönüş hikayesinin uzun soluklu mücadele serüveni (Video Haber)

Yaşanan baskı ve saldırılar karşısında bir an dahi olsun geri adım atmayan İrfan Gürz ve ailesi, bir yandan toplumsal mücadelenin öznesi olurlarken diğer yandan ise bağlarını hiç koparmadıkları Dersim ve köylerine geri dönüş yapmanın mücadelesi ve çabası içerisinde olurlar

Özel Haber- 1990 yılıyla ivme kazanan ve giderek boyutlanan sosyal ve ulusal kurtuluş mücadelesi karşısında çaresiz kalan egemenler, çareyi tarihsel olarak genetik kodlarında yer alan halka karşı savaş, saldırı, imha ve sürgün siyasetini devreye sokarak sonuç almak oldu. Bu siyasetini hayata geçirirken hiçbir savaş kuralı ve uluslararası hukuk tanımayan egemenler Dersim halkı üzerinde ikinci bir 37-38 katliam ve ezme harekâtı başlattılar.

Bu imha ve ezme harekâtı kapsamında 1994 köy yakmalar süreci olarak kamuoyuna mal olan tarihsel kesitte Dersim’in Ovacık ve Hozat İlçeleri başta olmak üzere birçok ilçesinde yüzlerce köy yakılmış, boşaltılmış, talan edilmiş ve bunun sonucu olarak Dersim’de ikinci büyük sürgün dönemi başlamıştır. Evleri yakılarak başlarına yıkılan yüzlerce Dersimli topraklarını terk ederek ülkenin çeşitli yerlerine dağılır ve bin bir zorlukla yaşam mücadelesine başka diyarlarda devam ederler.

Bu süreci en ağır ve sancılı yaşayan ailelerden biri de Dersim’in Ovacık İlçesine bağlı Kakper (Buzlutepe) köyünde yaşayan İrfan Gürz ve ailesi olur. Köylerinin yakılıp boşaltılmasından sonra kısa bir süre Ovacık’ta kalan Gürz ailesi daha sonra ise akrabalarının bulunduğu Malatya’ya göç ederler. Burada bir yandan yaşamın zorluklarıyla mücadele ederlerken diğer yandan ise yaşadıkları baskı, zulüm ve haksızlıkların hesabını sormak ve terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına yeniden geri dönmek için yoğun bir mücadele ve emek süreci örgütlerler.

Yaşanan haksızlık ve zulmü hiçbir şart altında kabul etmeyen irfan Gürz ve ailesi gasp edilen en temel yaşam haklarını geri kazanmak için her türlü yasal ve demokratik mücadele yollarını zorlayarak kamuoyu yaratmaya çalışırlar. Toplumsal meseleler karşısında da duyarlı olan İrfan Gürz ve ailesi, kendi somut sorun ve çelişkilerini genel toplumsal mücadeleyle birleştirirler.

Yaşanan baskı ve saldırılar karşısında bir an dahi olsun geri adım atmayan İrfan Gürz ve ailesi, bağlarını hiç koparmadıkları Dersim ve kendi köylerine geri dönüş yapmanın mücadelesi ve çabası içerisinde olurlar.

Kendi köyleri yakılıp boşaltıldığı için yerleşme koşulları olmayan Gürz ailesi son on yıldır yazları Ovacık’ın değişik köylerine giderek yaşam mücadelesini sürdürüyorlar. Kendi köylerine dönmek için yürüttükleri mücadele ve emek nihayet somut bir kazanıma dönüşerek yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları kendi köyleri olan Kakper’e yerleşerek ev yapımına başladılar.

Kendi köylerine yeniden dönüş yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşayan İrfan Gürz ve ailesi köyleri yakılarak boşaltılan tüm Dersimlilere çağrı yaparak topraklarına dönmeleri ve tarihlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler