Connect with us

Güncel

Dersim Eğitim-Sen: Usulsüzlük haberleriyle gündeme gelen Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek ve sorumlular görevden alınsın

Dersim Eğitim-Sen, Munzur Üniversitesi Rektörü ile ilgili olarak basında yer alan usulsüzlük haberlerine ilişkin açıklama yaptı. “Rektörlere tanınan yetkiler bilimsel kaliteyi artırmak içindir, hanedanlık kurmak için değil” denilen açıklamada, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek ve diğer sorumluların görevden alınması talebinde bulunuldu.

Sanat sokağında 17:30 da bir araya gelen eğitim sen üyeleri meclis gündemine de taşınan Munzur Üniversitesi’ndeki usulsüzlüklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Munzur Üniversitesi rektörünün görevden alınmasını hakkında kamoyunada yansıyan ve Meclise taşınan iddiaların araştırılması istendi .Eğitim-Sen Dersim Şubesi adına açıklamayı Eğitim-Sen Dersim Şube Sekreteri Raife Yılmaz okudu.

Eğitim-Sen Dersim Şubesinin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

Son günlerde basında yer alan, Munzur Üniversitesinde yapılan usulsüz atamalarla ilgili olarak şunu belirtmek isteriz ki “ Kanunların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk devleti olmanın gereğidir” gibi bir anayasal hüküm ve liyakat gibi bir kanun ilkesi varken rektörlere tanınan yetkiler bilimsel kaliteyi artırmak içindir, hanedanlık kurmak için değil.

“Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz” kanun hükmü bulunmasına rağmen artık kamu görevlileri kurum amirleri tarafından kurulan sınav komisyonlarında açıkça suç işlemektedir. Kurum amirinin istediği kişiyi sınavda kazandırmayan ve onun talimatlarına uymayan komisyon üyesi, işi ve kariyeri ile tehdit edilmekte veya herhangi bir örgütle ilişkilendirilmektedir. Yaşanan ihraçlar ve sürgünler bunun en bariz örneği olup kamu çalışanlarını kanuna değil kurum amirinin insafına bırakmıştır.

Yaşanan bu dönüşüm özellikle yükseköğretim kurumlarındaki kadro tahsisi ve atamalarında, bizdenciliğin pervasızlığı kanun tanımaz bir hal aldığı gibi akademik usul ve etik bırakmamıştır.  Kamuya niteliksiz, liyakat sahibi olmayan ve belirli kişilerin referansı ile yapılan atamalar suç teşkil ettiği gibi devletin sırtında ekonomik bir yüktür. Bu atamalar toplumda adalet ve hukuka olan güveni de derinden sarsmaktadır. Bu koşullarda ne bilim gelişir ne ekonomi iyileşir ne de demokratik bir ülke olunur. Liyakati esas almayan ve farklı fikirlere tahammül edemeyen bir anlayışın bilim gibi bir iddiası olamaz.

 Bu temelde basında yer alıp son günlerde açığa çıkan ve Munzur Üniversitesinde 5 yıldır usulsüz çalıştığı tespit edilen bir öğretim üyesinin ataması sıradan bir hata değildir. Bizzat Munzur Üniversitesi rektörü Ubeyde İpek tarafından talep edildiği bilinmektedir. Bu kanunsuz atamanın hangi odaklar tarafından talep edildiği ve bunun gibi kaç atamanın olduğu etkin bir soruşturma sonucu açığa çıkacaktır.

Yine Üniversiteye akademisyen olarak atadığı kardeşi ve yeğeni için adil bir sınav yapılmış mıdır? Bu durum akademik etik ve usullere uygun mudur?

Üniversitede görev yapan onlarca profesör varken tüm akademik birimleri sadece 2-3 profesörün yönetimine vermek nasıl bir güvensizliğin ürünüdür!

Alanında eğitim görmüş akademisyenlerin kaçı alanında istihdam edilmektedir?

Yine alanında ihtiyaç bulunmamasına rağmen bir hemşerisine Üniversitenin iki biriminde birden eş zamanlı kadro açmış mıdır?

Üniversiteye kendi döneminde kaç tane hemşerisini ailece, kimlerin referansı ile atadığını ve bunlara üst yönetim görevi verirken hangi kriterleri esas aldığını açıklamalıdır. Elazığ’da yemek yediği balıkçısını bile akademisyen yaptığı doğru mudur?

Doktorasını tamamlamış olup akademik yetkinliğe sahip olmasına rağmen yıllardır doktor öğretim üyesi kadrosu verilmeyen araştırma görevlileri için gerekçe muhalif görülmeleri midir?

Fakülte sekreterliği görevine atadığı ve şoförlük görevi dışında bir memuriyet tecrübesi olmayan şoförünün KPSS belgesi var mıdır? Bu atama kanunda yazan liyakat esasına uygun mudur? “Ben layık gördüm atadım” gibi keyfi bir tutum olamaz.

Yine 2019 yılında yapılan görevde yükselme sınavında, sözlü sınav komisyonuna kimin hangi puanı alacağı talimatını vermiş midir?

Yine mahkemenin ısrar kararı ile fakülte sekreterliği görevine atanan Eğitim Sen şube yöneticimizin mahkeme kararının bozulması için yüksek yargıdan hatır kararı çıkarılmış mıdır? Böyle bir karar çıkarılmışsa kimlerin aracı olduğu açıklanmalıdır.

Yükseköğretim Kurulundan talebimiz bütün bu iddiaların ve onlarcasının etkin şekilde soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurularak, şahitlerin dinlenmesi, delillerin toplanması ve soruşturmaları etkileyebilecek rektör Ubeyde İPEK ve diğer sorumluların açığa alınmasıdır.

Günün Haberleri

More in Güncel