Connect with us

Editörün Seçtikleri

Tamil Ülkesi, Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları ve 2008/09 Savaşı Üzerine-5

Öte yandan, PKK’nın konumu ve tutumuyla TİKK’nın konumu ve tutumu arasında bir paralellik kurmak ve bu “saptama”dan hareketle PKK’nın da TİKK’nın akıbetine uğrayacağını ileri sürmek olanaklı...