Connect with us

Kadın

“Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporu: Türkiye’de erkekler kadınlardan yüzde 31 fazla kazanıyor

DİSK-AR’ın yayımladığı “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporuna göre, erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi, 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü dolayısıyla, “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı 11 Eylül 2020’de yayımladığı hatırlatılan raporda, bu araştırmanın yoksulluk, gelir eşitsizliği ve yaşam koşulları konusunda en önemli araştırmalardan olduğu belirtildi. Araştırmanın, hane ve fert gelirlerine ilişkin önemli bilgiler içerdiği kaydedildi. 

Erkekler kadınlara göre üçte bir daha fazla kazanıyor
DİSK-AR, yayımladığı “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporunda, TÜİK verilerini toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki farklar açısından ele aldıklarını belirtti. Araştırmada kadın ve erkeklerin ortalama fert gelirlerinin incelendiğini vurgulanarak, erkeklerin ortalama yıllık iş gelirlerinin kadınlara göre yüzde 31,4 gibi oldukça yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekildi. Yani, erkekler kadınlara göre üçte bir daha fazla kazanıyor.

Rapora göre, erkekler kadınlara göre yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ederken bu durum işteki duruma göre farklılıklar gösteriyor. Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor.

‘Ücretli erkeklerin, ücretli kadınlardan fazla kazanması önemli bir eşitsizlik’
Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre az olduğu ortaya çıkıyor. Ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla kazanırken, işveren olarak çalışan erkekler, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazanıyor. DİSK-AR, ücretli çalışmanın ve kayıtlılığın eşitsizliği azalttığına dikkat çekerek, ücretli erkeklerin ücretli kadınlardan yüzde 20,7 daha fazla kazanmasının önemli bir eşitsizlik olduğuna işaret ediyor. 

DİSK-AR’ın raporuna göre, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki eşitsizlik zamana göre değişiklik göstermekle birlikte ciddi boyutlarda. 

Raporda, buna ilişkin şu bilgiler yer alıyor: “2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 2019’da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 37 bin 72 TL’ye kadınların ise 28 bin 214 TL’ye yükselmiştir. 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların yıllık ortalama fert geliri yüzde 44 fazlaydı. 2019 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazladır.

‘Yevmiyeli erkekler 85.8 daha fazla kazanıyor’
“2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama geliri 16 bin 784 TL iken kadınların ortalama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yevmiye ile çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla kazanmış oldu (Tablo 1). En büyük gelir eşitsizliğinin yevmiyeli kadın ve erkekler arasında
yaşandığı görülüyor.

‘Kendi hesabına çalışan erkekler 77.3 daha fazla kazandı’
“2019 yılında işveren erkeklerin ortalama yıllık geliri 97 bin 244 TL ve işveren kadınların ortalama yıllık geliri 80 bin 89 TL oldu. 2019’da yılında kendi hesabına çalışan erkeklerin ortalama yıllık geliri 29 bin 116 TL iken kendi hesabına çalışan kadınların ortalama yıllık geliri 16 bin 425 TL
olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılında kendi hesabına çalışan erkekler kendi hesabına çalışan kadınlardan yüzde 77,3 daha fazla kazanmış oldu.

‘Ücretli erkekler ile kadınlar arasındaki makas açıldı’
“2006 yılında ücretli kadınların yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 bin 968 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde ücretli erkeklerin ortalama geliri ise yüzde 290 artışla 9268 TL’den 36 bin 167 TL’ye yükseldi. Böylece 2006-2019 arasında erkeklerin ücret geliri kadınlara göre çok daha fazla artmış oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan yüzde 10,9 daha fazla ücret elde ederken, bu oran 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi. Ücretli kadın ve erkekler arasında makas açıldı.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

Günün Haberleri

More in Kadın