Connect with us

Güncel

AYM, BTK’nın erişim engeli yetkisini iptal etti

AYM, BTK’nin yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara erişimi engellenme yetkisini iptal etti

 

Anayasa Mahkemesi (AYM), Danıştaş 13’üncü Ceza Dairesi’nin, Türkiye Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) resen erişim engeli yetkisinin iptali için yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, yer sağlayıcısı yurt dışında bulunan ve içeriği müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara erişimin engellenmesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen karar verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.

Daha önce TİB’e ait olan bütün yetkiler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra  BTK’ye devredilmişti.

AYM’nin vermiş olduğu kararda şunlar belirtildi:

“İtiraz konusu kuralda TİB tarafından müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara resen erişimin engellenmesi kararı verileceği belirtilmekle yetinilmiş, engelleme kararının ilgili yayın, kısım, bölüm ile sınırlı olarak mı ya da internet sitesinin tümüne yönelik olarak mı verileceği veya Kanun’un 8/A ve 9. maddelerinde öngörülen şekilde erişimin kademeli olarak mı engelleneceği hususlarında bir düzenleme yapılmamıştır. Böylece itiraz konusu kuralla idareye kapsam ve sınırları belirsiz şekilde erişimin engellenmesi yetkisi tanınmıştır. Erişimin engellenmesi kararı verilmesinin dayanağı olan itiraz konusu kural anlaşılır, açık ve net olma zorunluluğunu karşılamadığından Anayasa’nın 13. maddesinde öngörülen temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması güvencesiyle bağdaşmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 13, 22 ve 26. maddelerine aykırı bulunmuştur.”

Günün Haberleri

More in Güncel