Connect with us
Erdal Emre

Erdal Emre

  Stories By Erdal Emre

  • Ekim Devrimi’nin 21. Yüzyıla Vuran Şavkı

   Son 12 bin yıllık sınıfsal-etnik-inançsal parçalanmışlıkların, uzlaşmaz karşıtlıkların ve kesintisiz mücadeleler tarihinin içinden bakıldığında, 60-70 yıllık bir sosyalist kalkışmanın aldığı yenilgi...

  • Linç ve İktidar

   Kapitalizmin neoliberal, Anglo-Sakson devlet modeliyle tüm bu kirli işler çok daha açıktan, “güvenlik” ve “savaş şirketleri” eliyle, “yasal” olarak yapılıyor artık....

  • Kutsallık Pazarı ve Yabancılaşma

   Tarihte olduğu gibi günümüzde de merkezi despotluğun, ekonomik sömürü ve yağmanın kıskacından kurtulmaya çalışan ezilen grupların, inanç ve etnik toplulukların elitleri...

  • Bir Çifte Cüret ve Bilgelik Manifestosu: İbrahim Kaypakkaya

   KAYPAKKAYA’nın öldürülmeden bir hafta önce kendi el yazmasıyla tuttuğu ve son kuşakların neredeyse bilmediği notlarında ayrıntılı bir savunma taslağı var ki,...

  • Maske

   Organik virüslerin servet sahibi parazitlerden, küstahlık abidesi başkanlardan, kirli siyaset, ticaret ve medya şarlatanlarından korunup korunamayacaklarını henüz bilmiyoruz. Kibirli, yıkıcı ve...