Takip Et
Erdal Emre

Erdal Emre

  Yazar: Erdal Emre

  • Bir Çifte Cüret ve Bilgelik Manifestosu: İbrahim Kaypakkaya

   KAYPAKKAYA’nın öldürülmeden bir hafta önce kendi el yazmasıyla tuttuğu ve son kuşakların neredeyse bilmediği notlarında ayrıntılı bir savunma taslağı var ki,...

  • Maske

   Organik virüslerin servet sahibi parazitlerden, küstahlık abidesi başkanlardan, kirli siyaset, ticaret ve medya şarlatanlarından korunup korunamayacaklarını henüz bilmiyoruz. Kibirli, yıkıcı ve...

  • Kaostan Karantinaya

   İnsanlığın kayda geçen tarihi boyunca, öldürücü bakteri/mikrop ve virüslerin neden olduğu sayısız kitlesel ölümlerin yaşandığı malum. Çünkü kompleks bir organik  bileşime,...

  • Tarihin Döner Sermayesi: Nefret

   1980’lerde ABD’den başlayarak bir çok Batılı ülkede -toplumsal basınç altında ve ‘görece pozitif bir önlem’ olarak- “nefret”in yasayla suç kapsamına alındığını...

  • Güçsüzlerin Gücü

   “Karanlıkta görme”yi başaran bir ufuk genişliği, kendini güncellemeyi başaran bir politik perspektif ve sinyalleri önceden alabilen kollektif bir önderlik inşaasının potansiyel...