Takip Et
Erdal Emre

Erdal Emre

  Yazar: Erdal Emre

  • Kaostan Karantinaya

   İnsanlığın kayda geçen tarihi boyunca, öldürücü bakteri/mikrop ve virüslerin neden olduğu sayısız kitlesel ölümlerin yaşandığı malum. Çünkü kompleks bir organik  bileşime,...

  • Tarihin Döner Sermayesi: Nefret

   1980’lerde ABD’den başlayarak bir çok Batılı ülkede -toplumsal basınç altında ve ‘görece pozitif bir önlem’ olarak- “nefret”in yasayla suç kapsamına alındığını...

  • Güçsüzlerin Gücü

   “Karanlıkta görme”yi başaran bir ufuk genişliği, kendini güncellemeyi başaran bir politik perspektif ve sinyalleri önceden alabilen kollektif bir önderlik inşaasının potansiyel...

  • Garbis ve Anıya Saygı/ Erdal Emre

   "Yeryüzünün en köklü eşitsizliklerine, kadim haksızlıklarına en tutarlı/bütünlüklü itirazlar yönelten, içinde yaşadığı doğanın ve bütün bir insanlığın lehine olacak komünal bir...

  • Savaş, İki Gerçek ve Hakikat/ Erdal Emre

   "Hiçbir gasp ve yayılma savaşı, yalan endüstrisince aldatılmış/devşirilmiş histerik kalabalıkların desteği olmadan başlatılıp yürütülemez. Hele de saldırgan güçler tarafından “usulünce” militarize...