Takip Et

Güncel

AKP’nin yeni hamlesi: Projelerde belediyeler devre dışı bırakılacak

AKP, yerel yönetim taslağına, “büyük projeler için belediyelerce yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi” durumunda söz konusu hizmetlerin valiliklerce yerine getirilmesini öngören madde ekledi

AKP, yerel yönetim taslağına, “büyük projeler için belediyelerce yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi” durumunda söz konusu hizmetlerin valiliklerce yerine getirilmesini öngören madde ekledi.

AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’a direnmesi üzerine, yerel yönetim taslağına “devletin ülke ölçeğinde belirlediği plan ve programlar kapsamında gerçekleştirdiği büyük projeler için belediyece yapılması gereken hizmetlerin yerine getirilmemesi” durumunda söz konusu hizmetlerin valilikler tarafından yapılması, maliyetinin de ilgili belediyenin ödeneğinden kesilmesine ilişkin düzenleme koydu.

Taslakta, belediyelerin mahkemeye itiraz yolu kapatılırken gerekli iş ve işlemlerin Kamu İhale Yasası’na göre “doğrudan temin” yöntemiyle yapılması da öngörüldü.

Bakan, validen isteyebilir
Mevcut Belediye Yasası’nın “hizmetlerde aksama” başlıklı 57. maddesinde değişiklik öngörülüyor. Mevcut hüküm, belediye hizmetlerinin ciddi bir biçimde aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede olumsuz etkilediğinin İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenmesi durumunda, bakanın söz konusu hizmetlerin yapılmasını valilerden istemesini düzenliyor. 

Mevcut uygulamada, İçişleri Bakanı, hizmetlerde meydana gelecek aksamanın giderilmesini hizmetin özelliğine göre makul bir süre vererek belediye başkanından istiyor. Aksama giderilmezse söz konusu hizmetin yerine getirilmesini o ilin valisinden istiyor. Bu durumda vali, aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla gideriyor. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının olanaklarını da kullanabiliyor. Ortaya çıkacak maliyet vali tarafından İller Bankası’na bildiriliyor ve belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesiliyor. Sulh hukuk hâkimi tarafından alınan karara karşı ilgili belediye, asliye hukuk mahkemesine itiraz edebiliyor.

Kesinti belediyeden
Yerel yönetim taslağında, söz konusu 57. madde yeniden düzenleniyor ve kapsamı genişletiliyor. Taslakta, Kanal İstanbul başta olmak üzere büyük projeler de kapsama alınıyor. 

Yapılacak harcamalar, Kamu İhale Yasası kapsamında “doğrudan temin” yoluyla gerçekleştirilecek. Bu harcamalar sonucunda ortaya çıkacak maliyet, ilgili belediyenin müteakip ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ve kesinti limitine tabi olmaksızın belediyeye ayrılan paydan valilik emrine gönderilecek. Valilik, hizmeti gördürdüğü idarenin maliyetini ilgili idareye 15 gün içinde gönderecek. 

Günün Haberleri

Güncel konulu diğer haberler