Takip Et

Kadın

ADKH VE İDHF’den greve çağrı!

14 Haziran 1991’de yarım milyonu aşkın kadının katıldığı ilk Ulusal Kadın Grevi’nden 28 yıl sonra ikinci kez “cinsiyetçilik, eşitsizlik, kadına karşı şiddet ve eşit işe eşit ücret” talepleriyle 14 Haziran’da İsviçre’de yapılacak. Yapılacak greve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi(ADKH) ve İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu(İDHF) çağrısı yaptı.

14 Haziran 1991’de yarım milyonu aşkın kadının katıldığı ilk Ulusal Kadın Grevi’nden 28 yıl sonra ikinci kez “cinsiyetçilik, eşitsizlik, kadına karşı şiddet ve eşit işe eşit ücret” talepleriyle 14 Haziran’da İsviçre’de yapılacak. Yapılacak greve Avrupa Demokratik Kadın Hareketi(ADKH) ve İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu(İDHF) çağrısı yaptı.

İsviçre’de yapılacak genel greve çağrımızdır!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi(ADKH), yaptığı açıklamada:14 Haziran 2019 günü İsviçre genelinde “cinsiyetçilik, eşitsizlik, kadına karşı şiddet ve eşit işe Eşit ücret” talepleriyle kadınlar genel bir greve gidiyor.  14 Haziran 1991’de yarım milyonu aşkın kadının katıldığı ilk İsviçre Ulusal Kadın Grevi 28 yıl aradan sonra ikinci kez 14 Haziran 2019’da İsviçre genelinde yapılacak.  Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin de içinde bulunduğu ve çeşitli kadın örgütlerinin, eylem komitelerinin, sendikaların, yerli ve yabancı göçmen kadın gruplarının yer aldığı grev gün boyu bütün kantonlarda çeşitli gösterilerle yapılacak. Kadın gurupları, cinsiyetçilik, eşitsizlik, kadına karşı şiddet hala devam ettiğini ve bu vesileyle ‘Eşit İşe Eşit ücret Genel Grevi`ne’  tüm kadınları katılmaya çağırıyor.” dedi.

ADHK yaptığı açıklamanın devamında ise şöyle dedi:

“Tarih 14 Haziran 1991, 500 bin kadının harekete geçerek, mor kıyafetler ve rozetler takarak, sokaklara verdikleri kadın isimleriyle, Sokakta Grev, Evlerde Grev şeklinde düzenledikleri çeşitli gösterilerle, tüm ülkede kadınlara büyük moral kazandırarak, çalışma ortamlarında mücadelelerinin sürmesine yol açarlar. Kadınlar adım adım ilerleyerek haklarını koparmaya başlarlar. İşyerlerin de yaşanan haksızlıkları ortadan kaldırmak için 1995 yılının Mart ayında kadın ve erkek arasında eşitlik ilkesi federal düzeyde yasallaşır. Kadınlar 60 yıl önce Anayasaya yazılan doğum iznini ise ancak 2005’te çıkarılan yasayla elde ederler. Tüm bu eşitsizlikler sadece çalışma saatlerinin ve ücretle sınırlı olmayıp eşit olmayan ücret şikayetleri % 76, cinsel taciz suçları ise % 83 oranında mahkemelerde inkar edilmektedir. İsviçre’de iş yerlerinde kadın işçilerin % 63’ü icra pozisyonlarında görev alamıyor. Her ay iki kadın eski eş şiddetiyle öldürülüyor. Her beş kadından biri hayatı boyunca fiziki veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Kadınların emeklilikte aldıkları maaş erkeklere göre %37 daha düşük. Tüm bunlara ek olarak zor çalışma koşulları, düzensiz çalışma saatleri ve güvencesiz iş sözleşmeleri gibi şartlar kadınların hayatını geçmişte olduğu gibi bugün de etkilemeye devam ediyor.

“14 Haziran 2019’da ülke genelinde yapılacak olan bu büyük greve çağırıyoruz.”

 Ev işlerinde, çocuk eğitimi ve bakımını ücretsiz yapan kadınlar, Güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalıştırılan kadınlar,  karar verme pozisyonu azınlıkta olan kadınlar, ‘Kadın işi’ denilerek değersizleştirilen kadınlar, Emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olan kadınlar, ev ve bakım işlerinin sosyal güvenlik ve emeklilikte tanınmasını isteyen kadınlar, daha uzun, eşit ve devredilmez ebeveyn izni ve daha fazla hastalık izni isteyen kadınlar, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı için kamusal imkanların artmasını isteyen kadınlar, ücretli ve ücretsiz işlerin daha eşit dağılımlı yapılmasını isteyen kadınlar, yarı zamanlı çalışmadan kurtulmak için çalışma saatlerinin kısaltılmasını isteyen kadınlar, iş yerlerinde, sokaklarda, evlerde, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığa uğrayan kadınlar, kamusal alanlarda cinsiyetçi, kadın ve LGBTI düşmanı saldırılara karşı ülke genelinde yaşanan her türlü fiziksel ve cinsel şiddete karşı olan kadınlar, bizim hakkımız olan tüm bu haklar ve taleplerimiz için ADKH olarak çalışan veya çalışmayan, genç, yetişkin, yaşlı, LGBTI ve farklı kültürlere sahip bütün kadınları, 14 Haziran 2019’da ülke genelinde yapılacak olan bu büyük greve çağırıyoruz.”

İDHF: “Toplumların özgürlük düzeyi kadının özgürlük düzeyi ile aynıdır.”

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu(İDHF), İsviçre’de 14 Haziran’da yapılacakEşit İşe Eşit ücret Genel Grevi”ne çağrı yaptı. Yapılan çağrıda, “Toplumların özgürlük düzeyi kadının özgürlük düzeyi ile aynıdır. İçinden geçtiğimiz bu tarihsel süreçte Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik bir sistem yaratmanın veya demokratik bir sistemde yaşamanın, bu sistemin sürekliliğini sağlamanın ve kalıcılaştırmanın tek garantisi kadının özgürleşmesidir.” denildi

İDHF’nin yapmış olduğu açıklama şöyle:

“Toplumların özgürlük düzeyi kadının özgürlük düzeyi ile aynıdır. İçinden geçtiğimiz bu tarihsel süreçte Dünyanın neresinde olursa olsun demokratik bir sistem yaratmanın veya demokratik bir sistemde yaşamanın, bu sistemin sürekliliğini sağlamanın ve kalıcılaştırmanın tek garantisi kadının özgürleşmesidir. Mevcut hakim sistemlerin en zayıf noktalarının başında kadını metalaştıran ve toplumsal cinsiyetçi zihniyeti kurumsallaştıran erkek egemen ideolojisi gelmektedir. Egemen erkek ideolojisi, ahlakı ve kültürüyle mücadele edilmeden özgür, eşit ve demokratik bir yaşamın yaratılması mümkün değildir. Çünkü bugünkü Kapitalist Emperyalist sistemin sürekli kriz üretiyor olması ve bu krizleri toplumsal eşitliğe ve özgürlüğe dayalı bir çözüm yerine, emeği sömürerek bölgesel savaşlar çıkarıp insanı ve doğayı sürekli baskı ve tahakküm altına alıp sindirme politikası ile aşmaya çalışması sorunları daha da derinleştirmektedir. Tüm bu sorunlardan dolayı toplumsal dönüşüm kendini dayatmaktadır. Hangi toplumsal dönüşümü esas almamız gerektiği meselesini,  başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm ezilen kesimlerinin düşünmesi gereken esas görevdir.  Dolayısıyla sistemden kaynaklanan sorunlarla mücadeleyi bir günle sınırlamadan mevcut sistemin tüm gerici dayatmalarına karşı mücadeleyi süreklileştirerek demokratik kazanımlarımızı büyütmeliyiz.

Günümüz hakim Kapitalist Emperyalist gerici sisteminde yaşayan kadınların, eşit ve özgür bireyler olarak siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama eşit katılma hakları vardır. Kendi doğal hakları olan bu hakları kullanan kadınlar emeklerinin karşılığını eşit bir şekilde almamaktadırlar. Aynı işi yapmalarına rağmen erkek emekçilerden ortalama olarak %20 daha az ücret almaktadırlar. Emeklilik sürecinde erkek emekçilerden %37 daha az emekli aylığı almaktadırlar. Ev işlerinde ve çocuk bakımını ücretsiz yapan kadınların, aynı zamanda cinsiyetçiliğe maruz kalarak,  cinsel ve fiziki şiddeti yaşayarak zor çalışma koşullarında düzensiz çalışma saatleri ve güvencesiz iş saatleri gibi sorunları dün olduğu gibi bugünde yaşayarak hala günümüzde en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak Sosyal ve siyasal toplumsal yaşamda, renginden, milliyetinden ve inancından dolayı ayrımcılığa ve ırkçı saldırılara maruz kalan göçmen kadınların yaşadıkları koşullar daha da ağırdır.  

“‘Eşit işe eşit ücret’ genel ulusal grevini İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu olarak selamlıyoruz.”

İDHF olarak tüm bu gerici uygulamaları geriletme adına tüm bunlarla mücadele ederek ortadan kaldırmanın tek yolu olarak mevcut gerici erkek egemen ideolojiden kaynaklanan kadına karşı uygulanan her türlü baskı, şiddet, tahakküm altına almaya dönük anlayış, yaklaşım ve uygulamalara karşı direnmenin hakkını,  kadının cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karsı mücadelesinin haklılığını savunarak 14 Haziran 2019 da tüm İsviçre’de yapılacak olan cinsiyetçilik, eşitsizlik ‘’Eşit işe eşit ücret’’ genel ulusal Grevini İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu olarak selamlıyoruz.  Başta tüm Kadınlar olarak tüm ezilenleri, erkek egemen ideolojinin yarattığı cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karşı kadınların esas hakkı olanı 14 Hazirandaki grevde demokratik taleplerini almaları için mücadele etmeye çağırıyoruz!

Günün Haberleri

Kadın konulu diğer haberler