Takip Et

Emek

400 kurumdan Havalimanı işçileri için ortak açıklama

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400’e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama okundu

Sendikalar, emek ve meslek örgütleri ile dernekler tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacıların serbest bırakılması için İstanbul Tabip Odasında basın toplantısı yaptı. Toplantıda 400’e yakın kurum ve kişinin imzasının yer aldığı ortak açıklama okundu. Kurumlardan adına ortak açıklamayı yapan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu 3. Havalimanı işçileri ile sendikacıların serbest bırakılmasını istedi.

Tutuklanan havalimanı işçilerinin insanca çalışma talebinin tüm işçi sınıfının talebi olduğunu vurgulayan Aslan şöyle konuştu:

“Sürekli iş kazaları yaşayan, ağır çalışma koşulları altında çalışmak zorunda kalan, ücretleri düzenli ödenmeyen, insanlık dışı uygulamalarla yüz yüze bırakılan, balık istifi gibi tahtakurularıyla koğuşlarda yatırılan İstanbul 3. Havalimanı inşaat işçileri haklı talepleri için eyleme geçti. Taleplerinin karşılanması için meşru yollardan hak arayan binlerce işçinin taleplerini karşılamak yerine, işçileri suçlayan açıklamalar sonrası çağrılan kolluk kuvvetleri işçilere gaz bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. Bu saldırı ve baskılar sonrasında yüzlerce inşaat işçisi gözaltına alındı, onlarca işçi ve iş kolunda çalışma yapan sendikacılar tutuklandı. 3. Havalimanı ortaklığına miyarlarca lira aktaran iktidar işçilerin talepleri karşısında şahin kesildi. Gece, gündüz demeden havalimanının yetişmesi için çalıştırılan işçilerin haklı talepler için yaptıkları eylemler bir kez daha dış güçlerin oyunu olarak nitelendi.”

İşçilerin taleplerinin açık ve net olduğunu ifade eden Aslan, “Ücretler zamanında ödensin, yatakhanelerdeki tahtakuruları temizlensin, yemekler düzeltilsin, iş güvenliği önlemleri alınsın, servis sorunu çözülsün. 3. Havalimanı işçilerinin talepleri haklı ve meşru taleplerdir. Bu talepler anayasa da ve iş kanununda yer bulan taleplerdir. Aynı zamanda işçilerin bu haklı talepleri Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır. İktidar ve işverende bu taleplerin yasalarda varolan, işverenlerin yerine getirmekte zorunlu olduğu talepler olduğunu bilirler. Ama yerine getirmezler, talepleri için mücadele edenler ise saldırıya uğrar, tutuklanır. Şunu hatırlatmak isteriz, inşaat işçilerinin talepleri tüm işçi sınıfının ve emekçilerin talepleridir” dedi.

‘Hak mücadelesi baskıyla engellenemez!

İşçilerin toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkının engellenmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin baskı altına alınması, antidemokratik ve hukuki olmayan uygulamalar olduğuna dikkat çeken Aslan şöyle devam etti:

“Kolluk güçlerinin her yerde, her adımda patronların yanında taraf olması, işçilere şiddet uygulaması kabul edilemez. İşçilerin hak mücadelesi zor ve baskı yoluyla engellenemez. İşçilerin talepleri, tüm işçi sınıfının taleplerdir. Tutuklanan onlarca inşaat işçisi ve sendika yöneticileri serbest bırakılmalıdır. İşçilerin anayasal haklarını çiğneyen işverenler ve gösteri hakkına saldıranlar hakkında soruşturma açılmalı ve yargılanmaları sağlanmalıdır. Bizler inşaat işçilerinin yanındayız. Haklı mücadeleleri mücadelemizdir. Biz aşağıda imzası bulunan sendikacılar, emek ve meslek örgütleri yöneticileri olarak tutuklanan işçilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını istiyor, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmasını, insanca çalışma ve yaşama koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.”

‘İnşaat işçilerinin yanındayız’

Aslan’ın ardından açıklamada imzası bulunan kurumlar adına kısa konuşmalar yapıldı. TÜMTİS İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Turan Bayrak, “Tüm inşaat işçilerinin yanındayız, işçilerin taleplerinin haklı olduğunu biliyoruz” dedi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Yürütmesi adına konuşan Mürsel Fırat da, tutuklanan işçiler ve sendika yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de her şeyden önce devletin bütün kurumlarında, özel sektörde de olsa iş güvencesi problemi var. Son 4-5 yıla baktığımızda ülkede yaşanan sürecin bir birinden bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Bugün havalimanını yetiştirmek için yüzlerce işçinin kölece çalıştırılıyor. Çok makul talepleri bile karşılanmayan inşaat işçilerinin tutuklanarak cezaevine konulmasını kınıyoruz. Dünde, bugünde, yarında mücadeleyi birlikte yürütmenin yollarını aramaktan başka çaremiz yok. bu karanlığı bu şekilde yırtabiliriz.”

Tüm Tokatlılar Derneği (Tüm-Tokder) Başkanı Hasan Bayrak ise, “Bizim de üyelerimiz arasında onlarca inşaat işçisi bulunmakta. Havalimanında çalışan işçilerin, sendikacıların haksız yere tutuklanmasını, biz de dernek olarak kınıyoruz. Derhal serbest bırakılması içinde tüm demokrasi güçlerinin sahip çıkmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaya imzalarıyla destek veren 400 kurum ve kişinin isimleri ise şöyle:

KESK Genel Merkezi

Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Başkanı

Kani Beko CHP İzmir Milletvekili DİSK Eski Genel Başkanı

Eğitim Sen Genel Merkezi

SES Genel Merkezi

Tüm Bel Sen Genel Merkezi

BES Genel Merkezi

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Merkez

DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi

Cam Keramik-İş Sendikası Genel Merkezi

İletişim-İş Sendikası Genel Merkezi

Dev Yapı-İş Sendikası Genel Merkezi

Haber Sen Genel Merkezi

Tarım Orkam Sen Genel Merkezi

Tüm Köy Sen Genel Merkezi

Tüm Tok Der Genel Merkezi

Remzi Çalışkan Genel-İş Genel Başkanı

Cafer Konca DİSK ve Genel-İş Genel Sekreteri

Gökhan Durmuş TGS Genel Başkanı

Mustafa Kuleli TGS Genel Örgütlenme Sekreteri

Taner Şanlı Genel-İş Örgütlenme Sekreteri

Musa Servi DERİTEKS Genel Başkanı

Ahmet Kabaca Petrol-Iş Sendikasi Genel Sekreteri

Turgut Düşova Petrol-Iş Sendikasi Genel Mali Sekreteri

Mustafa Mesut Tekik Petrol-Iş Sendikasi Genel Eğitim Ve Örgütlenme Sekreteri

Oğuz Zengin Tüm Bel Sen Denetleme Kurulu

Memiş Sarı DİSK Ege Bölge Başkanı

Hüseyin Ateş Sosyal İş Merkez Denetleme Kurulu Üyesi

Genel İş Sendikası Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler

BES Ankara 1 No’lu ve 2 No’lu Şubeler

Eğitim Sen Ankara 1, 2, 3, 4, 5 No’lu Şubeler

Eğitim Sen Balıkesir Şubesi

ESM Ankara 1 No’lu Şube

BTS Ankara Şubesi

Yapı Yol Sen Ankara Şubesi

Haber Sen 1 ve 2 No’lu Şubeler

Tüm Bel Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeler

Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu Şubeler

Tüm Bel Sen Aydın Şubesi, Antalya Şubesi, Kırklareli Şubesi, Zonguldak Şubesi

Tüm Tis Ankara Şubesi

Tüm Tis İstanbul Şubesi

Tüm Bel Sen İstanbul 1 No’lu ve 5 No’lu Şubeler

Tüm Bel Sen Sinop Temsilciliği

SES Ankara Şubesi

SES Balıkesir Şubesi

SES Sinop Temsilciliği

SES İstanbul Aksaray Şubesi

SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Eş başkan Nurdan Gürer, Eş Başkan Erdal Güzel

SES İstanbul Şişli Şube Eş Başkan Abuzer Aslan, Eş Başkan Ferdane Çakır

SES İstanbul Bakırköy Şube Eş Başkan Mürsel Fırat

SES Amasya Temsilciliği

Eğitim Sen Amasya Şubesi

Eğitim Sen Sinop Şubesi

Eğitim Sen Merzifon Temsilciliği

Eğitim Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği

Eğitim Sen Manisa Şubesi

BES Balıkesir Şubesi

Gebze Sendikalar Birliği Başkan ve Yöneticileri İşyeri Temsilcileri

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu

Konut İşçileri Sendikası Ankara Şubesi

Necmettin Aydın Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı

Şerafettin Koç Çelik -iş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Selami Büyük Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Şehmus Kaygusuz Petrol-Iş Sendikasi Batman Şube Başkani

Mehmet Sinoğlu Petrol-Iş Sendikasi Batman Şube Başkan Yardimcisi

  1. Emin Kapuci Petrol Iş Sendikasi Batman Şube Mali Işler Başkan Yardimcisi

Mehmet Sinoğlu Petrol-Iş Sendikasi Batman Şubesi Idari Sekreteri

Ercan Yavuz Petrol-Iş Trakya Şube Başkanı

Ümit Ormanci Petrol-Iş Trakya Şube Başkan Yardımcısı

Süleyman Akyüz Petrol-İş Gebze Şube Başkanı

Şivan Kırmızıçiçek Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Eyüp Aydemir Petrol-İş Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Erçin Çulcu  Petrol İş Sendikası Mersin Şube Başkanı       

İrfan Levent  Petrol İş Sendikası Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Dinçer Basın Iş Istanbul Şube Başkanı

Cumali Sağlam           DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi

Melih Yalçın TMMOB İKK İzmir Sözcüsü

Adil Çiftçi Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 No’lu Şube Başkanı

Engin Topal Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı

Arif Yıldız Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Güral Doğan Genel İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı

Şükret Sevgener Genel İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı

Ali Haydar Kara Genel İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı

Emine Yılmaz Genel-İş İzmir 6 No’lu Şube Başkanı

Kemal Köroğlu Genel İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı

Ümit Gültekin Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Sekreteri

Özgür Genç Genel-İş İstanbul 7 No’lu Şube Sekreteri

Selvi Ok Genel İş Diyarbakır 2 No’lu Şube Başkanı

Şükran Yılmaz Disk Genel İş Dersim Şube Başkanı

Hüseyin Hilmi Ovalı DİSK Genel İş Balıkesir Şube Başkanı

Kemal Göksoy           Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı     

Özgür Yüksek            Genel İş Sendikası Mersin Şube Sekreteri   

Vakkas Kılınç Genel İş Sendikası Mersin Şube Mali Sekreteri       

Hüseyin Hilmi Ovalı Disk Genel İş Balıkesir Şube Başkanı

Gürsel Köse Gıda-İş Ege Bölgesi Şube Başkanı

Nuri Aysever DİSK/Gıda-İş Bursa Bölge temsilcisi

Ergin Tekin DİSK Gıda-İş Dersim Temsilcisi

Mazhar Uzbek DİSK Gıda-İş İzmir Temsilcisi

İbrahim Gümüştaş DİSK Gıda-İş Balıkesir Temsilcisi

İbrahim Kızılyer DİSK Gıda-İş İstanbul Bölge Temsilcisi

Zedin Yumli Lastik İş İzmir Şube Başkanı

Ziya Ünal Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Özay Bektaş Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Işıklı Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Can Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Günay Onayman DİSK Emekli Sen Bursa Şube Başkanı

Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı

Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri

Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Yöneticisi

Hüseyin Bozkurt Emekli Sen Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi  

Lütfiye Özkan DİSK Emekli-Sen Bolu Şube Başkanı

Levent Balkış DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Başkanı

Hakan İlter DİSK Emekli Sen Bandırma Şube Sekreteri

Erdal Erdoğan DİSK Emekli Sen Bandirma Şube Yöneticisi

Tacettin Aydın DİSK Emekli Sen Samsun Şube Başkanı

İ. Hayri Özener          DİSK Emekli Sen Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi    

İmam Özdemir           Kültür Sanat Sen Mersin Şube Başkanı

Murat Özkan Kültür Sanat Sen Mersin Şube Yöneticisi     

Halil İbrahim Hüner TGS İzmir Şube Başkanı

Rüstem Kara Eğitim İş Samsun Şube Başkanı

Kadir Taylan Eğitim-İş Bandırma Şube Başkanı

Bülent Metin Eğitim İş Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı

Necip Vardar Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı

Canan Kebenç Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Mali Sekreteri

Hasan Ali Kılıç Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Bülent Taşpınar Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Sekreteri

Şenay Akyol Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı

İsmet Süzer Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı

İsmail H. Şimşek Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı

Ali Özatlı Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan Doğan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı        

İnal Akoğlu Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi     

Cemil Özen Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi

Derya Şimsek Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı        

Atakan Erdağı Eğitim Sen Bursa Şube Sekreteri

Eylem Eslek Eğitim Sen Dersim Şube Başkanı

Sinan Muşlu Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı        

İsmail Usluoğlu          Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri

Tacettin Durdu Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi

Özgür Saçkesen Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi

Elif Yaşar  Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi       

İlhami Coşkun Eğitim Sen Mersin Şube Yöneticisi 

Esra Ergüzeloğlu Kilim          Eğitim Sen Mersin Şube Yönetim Kurul üyesi

Eyüp Kızıl Tarsus Eğitim Sen Şube Başkanı

Macide Boyumlu Eğitim Sen Tarsus  Yöneticisi     

Tayfun Cengiz Özlük Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi

Atilla Özkul Eğitim Sen Tarsus Yöneticisi   

Şahin Yücel Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi

Berna Kalav Eğitim Sen Tarsus Şube Yöneticisi

Okan Bolat Eğitim Sen Adana Şube Yöneticisi

Tuğrul Kalın Eğitim Sen Ceyhan Şube Yöneticisi

Fatih Toprak Eğitim Sen Ceyhan Şube Temsilcisi

Ulaş Apaydın Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı    

Erkan Uğur  Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi    

Uygur Orhan Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi  

Rüstem Gümüş  Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Belkıs Karabulut Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi        

Nilgün Demir Nuray Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi  

Zeynep Kekilli Vural Eğitim Sen Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Nuriye Yılmaz Eğitim Sen Malatya Şube Yöneticisi

Bedrettin Önder         Eğitim Sen Samsun Şube Yöneticisi

Sezgin Yılmaz Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı

Özgür Narin Eğitim Sen Ordu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Hıdır Aygün Eğitim Sen Çorum Şube Sekreteri

Ali Ekber Beyaz Eğitim Sen Çorum Mali Sekreteri

Kenan Sırma Eğitim Sen Çorum Hukuk Sekreteri

Nurcan Hasırcıoğlu Eğitim Sen Çorum Kadın Sekreteri

Tuncay Solmaz Eğitim Sen Çorum Şube Eğitim Sekreteri

Turabi Ağlamaz Eğitim Sen Çorum Örgütlenme Sekreteri

Zehra Kulalı Gezici Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı

Ramazan Kaman Eğitim Sen Bolu Şube Sekreteri

Doğan Yıldız Eğitim Sen Bolu Şube Yöneticisi

Ahmet Özkan Eğitim Sen Bolu Eski Şube Başkanı

Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı

Oğur Aydın Eğitim Sen Gebze Şube Başkanı

Eylem Bahadır Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit Canan Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Remzi Kaya Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Zeki Kahraman Eğitim Sen Gebze Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Seycan Eğitim Sen Düzce Şube Temsilcisi

Fevzi İpek Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi

İrfan Ertürk Eğitim Sen Düzce Şube Yöneticisi

Ersel Dede Eğitim Sen Sakarya Şube Sekreteri

Mürsel Taçyıldız Eğitim Sen Sakarya Şube Eski Sekreteri

Musa Doğan Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı        

Erkan Köseoğlu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

İnan Aydın Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi       

Ayşe Yılmaz Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi     

Hıdır Gündoğdu Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi          

Güven Demirol           Eğitim Sen Elazığ Şube Yöneticisi

Mustafa Kocataş Eğitim Sen Bandırma Şube Başkanı

Mustafa Güven BES İzmir Şube Başkanı

Deniz Çetin BES İzmir Şube Sekreteri

Fatma Arslan BES İzmir Şube Kadın Sekreteri

Özcan Balkaya BES İzmir Şube Örgütlenme Sekreteri

Çağlar Yıldız BES İzmir Şube Basın Yayın Sekreteri

Muzaffer Lafçı BES İzmir Şube Hukuk Sekreteri

Sinan Tunç BES Adana Şube Başkanı

Erdal Aslan BES Adana Şube Yöneticisi

Yusuf Kaya BES Mersin Şube Başkanı       

Kemal Göçmen          BES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi

Kazım Hazar BES Dersim Şube Yöneticisi

Ertuğrul Alper BES Çorum Şube Başkanı

İsrafil Şahin BES Samsun Şube Başkanı     

Yılmaz Tuluk BES Samsun Şube Yöneticisi

Halil Karaçubuk BES Bandırma Temsilcisi

Nazmiye Öztürk Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı

Saffet Karahasanoğlu Tüm Bel Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi

İlyas Ulukaya Tüm Bel Sen İstanbul 3 No’lu Şube Sekreteri

Aydın Şahin Tüm Bel Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Aygün Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Özcan Çelebi Tüm Bel Sen Ordu Şube Başkanı

Mazlum Doğan Tüm Bel Sen Dersim Şube Başkanı

Canan Solak   Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı  

Mustafa Özbay           Tüm Bel Sen Mersin Şube Yöneticisi

Navzat Veli Dedeoğlu Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı

Nilgün Demirtaş SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi

Suat Suna SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yöneticisi

Hayriye Kaplan SES İstanbul Şişli Şube Yöneticisi

Fadime Kavak SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi

Songül Çağlayan Karakurt SES İstanbul Şişli Şube İşyeri Temsilcisi

Hatice Şeker SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Sinan Tuğrul SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Hülya Deniz Şeşeoğulları SES İstanbul Bakırköy Şube Yöneticisi

Kenan Dağ SES İstanbul Anadolu Yakası Şube Yönetici

Hülya Baran Ulaşoğlu SES İzmir Şube Eş Başkanı

Fatih Sürenkök SES İzmir Şube Eş Başkanı

Başak Edge Gürkan SES İzmir Şube Sekreteri

Birol Aşık  SES Bursa Şube Sekreteri

Dr. Veli Aydoğan SES Sakarya Temsilcisi

Dr. Erkan Dikmen SES Sakarya Temsilcisi

Nurşat Yeşil SES Dersim Şube Başkanı

Duygu Kurban SES Dersim Şube Sekreteri

Orhan Karakaya SES Kayseri Şube Başkanı           

Recep Memiş SES Kayseri Şube Sekreteri

Niyazi Acer SES Kayseri Denetleme Kurulu Başkanı        

Hasan Gönen SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi 

Ender Paydaş SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi            

Erol Özkan SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi    

Figen Kara SES Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Bozkurt          SES Mersin Şube Eş başkanı

Filiz Çelebi SES Mersin Şube Yönetim Kurul Üyesi

Sakine Doğan SES Malatya Şube Yöneticisi

Şükrü Deniz SES Malatya Şube Yöneticisi

Hüseyin İspir SES Malatya Şube Yöneticisi

Özgür Ulu SES Samsun Şube Başkanı        

Süleyman Bal SES Samsun Şube Sekreteri

Ferit Ceylan SES Ordu Şube Başkanı

Turgut Türkoğlu SES Çorum Şube Başkanı

Derya Coşkun SES Elazığ Şube Başkanı

Fulya Yeğin SES Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi

Aynur Öğüt SES Elazığ Şube Yöneticisi

Adem Sarıçoban Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı

Mehmet  Antmen Mersin Tabip Odası Başkanı

Bülent Çuhadar BTS İzmir Şube Başkanı

Mehti Seyhan BTS İzmir Şube Sekreteri

Tonguç Özkan BTS Adana Şube Başkanı

Reşat Taş Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı

İlksen Temizkan Yapı Yol Sen Adana Şube Yöneticisi

Erbil Karakaş Yapı Yol Sen Samsun Şube Başkanı

Kenan Korkmaz Yapı Yol Sen Elazığ Şube Başkanı

İrfan Gültekin Yol İş Mersin Şube Başkanı

Mehmet Selen Yol İş Samsun 1 No’lu Şube Sekreteri

Nizamettin Bacalan Diyarbakır Yol İş 1 No’lu Şube Genel Sekreteri

Necmi Kupa Haber Sen İzmir Şube Başkanı

Sedat Altıntop Haber Sen İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Selman Gül Haber Sen Adana İl Temsilcisi

Savaş Gürkan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı

Murat Tarum Tümtis Kayseri Temsilcisi       

Hüseyin Samer Kristal İş Mersin Şube Başkanı

Zeynel Öztaş Tek Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Ali Öner Tek Gıda İş Ordu Şube Başkanı

Ali Başkeser Tek Gıda İş Samsun Şube Başkanı     

Arif Türköz Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi   

Çetin Çağlayan           Tek Gıda İş Samsun Şube Yöneticisi

Caner Fırat Tez Koop İzmir 2 No’lu Şube Başkanı

Tarık Sayın Tez Koop İş Samsun Şube Başkanı      

Engin Şevket Şimşek Tez Koop İş Sendikası Gebze Şube Başkanı

Mehmet Potur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Tan Turan Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz Konur Tez Koop İş Sendikası Gebze Yönetim Kurulu Üyesi

Nakit Yılmaz Tes İş Samsun Şube Başkanı

Gökay Özdal Tes İş Samsun Şube Sekreteri

Cengiz Polat Tes İş Samsun Şube Mali Sekreteri

İrfan Kızılyurt Tes İş Samsun Şube Eğitim Sekreteri

Emrah Baylan Tes İş Samsun Şube Teşkilat Sekreteri

Faruk Aksoy TEKSİF İzmir Şube Başkanı

Makum Alagöz Deriteks İzmir Şube Başkanı

Zekayi Sağra Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı

Tuncay Zengin Tüm Köy Sen Ordu Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Kara Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi

Yılmaz Demir Tarım Orkam Sen Adana Şube Başkanı

Erdem Avcı Tarım Orkam Sen Samsun Şubesi Sekreteri

Fatma Şahin Emekli Sen Adana Örgütlenme Sekreteri

Ali Yılmaz Emekli Sen Samsun Şube Başkanı

Av. Kenan Çetin Tunceli Baro Başkanı

Hüseyin Mak Pertek Ziraat Odası Başkanı

Fehmi Enginalp Nilüfer Kent Konseyi Başkanı

Caner Gökbayrak DOĞADER Bursa Şube Başkanı

Rahim Dede ASDER Bursa Şube Başkanı

Bayram Duran Bursa Dersimliler Derneği Başkanı

ADD Merzifon Şubesi

Hacıbektaş Vakfı Merzifon Şubesi

Merzifon Çevre Platformu

Taşova Yeşilırmak Çevre Platformu

Asalettin Aslanoğlu DİSK/Tekstil Merter Şube Başkanı

Ali Ersönmez Gaziantep Eğitimsen Şube Başkanı

Abdullah Damar Gaziantep Eğitimsen Şube Sekreteri

Mesut Ulutaş Gaziantep Eğitimsen Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Hanefi Yaylacı Gaziantep Eğitimsen Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Kılınç SES Gaziantep Şube Başkanı

Niyazi Çevik Gaziantep Tümbelsen Şube Başkanı

Yunus Çiçek BES Gaziantep Şube Başkanı

Süleyman Göçmen Genel-İş Gaziantep Şube Başkanı

Niyazi Doğan Genel-iŞ Gaziantep Şube Sekreteri

Ahmet Gökalp Belediye-İş Gaziantep Şube Başkanı

Genel-İş İstanbul Konut Şubesi

 

Günün Haberleri

Emek konulu diğer haberler